Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

För förskola och skola samt fritidshem

Med anledning av coronaviruset gäller följande för förskola, skola och fritidshem i Gullspångs kommun. Undervisning bedrivs som vanligt i förskola och grundskola.

Om situationen i Gullspångs kommun ändras så att det fattas beslut om någon form av verksamhetsförändring i förskola, skola och fritidshem kommer det att kommuniceras via skolorna.

Stanna hemma minst två dygn när du blivit frisk

Skolplikten gäller och det är viktigt att barn som är friska går till skolan som vanligt. Dock är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande barn och unga. Aktuell information och tips på hur du som vårdnadshavare ska agera finns på Folkhälsomyndighetens information riktad särskilt till vårdnadshavare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Våra skolor och förskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska barn och elever.

15-timmarsplacering i förskola

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att man ska hålla sig hemma om man känner sig sjuk, ökar behoven av vikarier i våra verksamheter. En önskan är, i de fall det är möjligt, att de föräldrar som har barn med 15-timmarsplacering låter sitt barn vara hemma. Vi har inget förbud mot att lämna sitt barn utan det är en önskan för att kunna bemanna våra verksamheter utifrån den situation pandemin bidragit till.

Gymnasium och vuxenutbildning

Gymnasieskolan har en period under våren 2020 bedrivit undervisning på distans. Folkhälsomyndigheten hävde beslutet om rekommenderad distansundervisning den 15 juni 2020. Gymnasieutbildning på plats på skolorna blir därmed aktuellt i och med höstterminsstarten om inte nya rekommendationer om distansutbildning kommer från Folkhälsomyndigheten.

Elever inom komvux ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för vuxna för att minska smittspridningen. I vissa fall kan det innebära att distansundervisning delvis fortfarande behövs. Till exempel kan man behöva fortsätta med distansundervisning när det är möjligt, som för teoretiska moment, men återuppta undervisningen på plats i lokalerna för praktiska moment.

Har du frågor eller funderingar?

Ta kontakt med rektor eller skolsköterska på er förskola eller skola, eller se om din fråga redan finns besvarad av Folkhälsomyndigheten.

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-07