För förskola och skola samt fritidshem

Med anledning av coronaviruset gäller följande för förskola, skola och fritidshem i Gullspångs kommun. Undervisning bedrivs som vanligt i förskola och grundskola F-6. Högstadiet inför växelvis distansundervisning från den 11 januari.

Om situationen i Gullspångs kommun ändras så att det fattas beslut om någon form av verksamhetsförändring i förskola, skola och fritidshem kommer det att kommuniceras via skolorna.

Växelvis distansundervisning för högstadiet

Gullspångs kommun inför växelvis distansundervisning för högstadieelever från och med måndagen den 11 januari till och med 26 mars. Enbart en årskurs i taget kommer att befinna sig i skolan för att få bästa möjlighet till undervisning, men också för att förebygga smittspridningen. I skolan kommer vi utöka avståndet i så stor utsträckning det går genom att låta eleverna sprida ut sig i två klassrum under lektionstiden som sker på plats. Mer information gällande distansundervisningen på högstadiet.

Stanna hemma minst två dygn när du blivit frisk

Skolplikten gäller och det är viktigt att barn som är friska går till skolan som vanligt. Dock är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande barn och unga. Aktuell information och tips på hur du som vårdnadshavare ska agera finns på Folkhälsomyndighetens information riktad särskilt till vårdnadshavare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn och unga som bor tillsammans med någon som är covid-19 positiv rekommenderas att stanna hemma från förskola och skola i sju dagar även om de är symtomfria.

15-timmarsplacering i förskola

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation om att man ska hålla sig hemma om man känner sig sjuk, ökar behoven av vikarier i våra verksamheter. En önskan är, i de fall det är möjligt, att de föräldrar som har barn med 15-timmarsplacering låter sitt barn vara hemma. Vi har inget förbud mot att lämna sitt barn utan det är en önskan för att kunna bemanna våra verksamheter utifrån den situation pandemin bidragit till.

Gymnasium och vuxenutbildning

Gymnasieskolor bedriver återigen undervisning på distans. Elever inom komvux ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för vuxna för att minska smittspridningen. I vissa fall kan det innebära att distansundervisning behövs. Till exempel kan man behöva fortsätta med distansundervisning när det är möjligt, som för teoretiska moment, men återuppta undervisningen på plats i lokalerna för praktiska moment.

Läs också vad som gäller angående skolmat för gymnasieelever som pluggar på distans

Har du frågor eller funderingar?

Ta kontakt med rektor eller skolsköterska på er förskola eller skola, eller se om din fråga redan finns besvarad av Folkhälsomyndigheten.

Sidan senast uppdaterad: