Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

För dig som är äldre och anhörig

Med åldern ökar risken att bli allvarligt sjuk av coronaviruset. Därför är det extra viktigt att alla hjälps åt att skydda äldre personer från att smittas av viruset.

Besöksförbud upphävs på särskilda boenden

Från och med 1 oktober 2020 upphävs det nationella besöksförbudet på samtliga särskilda boenden (gäller även korttidsboende, LSS-boende och äldreboende).

Här kan du läsa mer om anpassade besök på särskilt boende.

Personer över 70 bör begränsa sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer över 70 år att begränsa kontakter med andra människor och folksamlingar så långt det går under en tid framöver. Det innebär bland annat att undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Släpp inte in oanmälda personer som utger sig för att hjälpa

Du bör inte släppa in oanmälda personer som utger sig för att komma och hjälpa till. Kommunens personal kommer aldrig oanmäld. Vår vårdpersonal tar sig alltid in med nyckel. Alla förändringar kommuniceras direkt med den enskilde.

Inköpsservice

Gullspångs kommun erbjuder alla 70 år och äldre samt riskgrupper hjälp med inköp via kommunens fixartjänst. Hjälpen ges till personer som inte kan få hjälp av anhöriga, bekanta eller kan lösa behovet på annat sätt, till exempel onlinehandling.

Det gäller inköp av dagligvaror och receptfria varor från Apotek vid ett tillfälle per vecka.

För att kunna nyttja inköpsservice ska du uppfylla följande kriterier:

  • Du tillhör riskgruppen
  • Du har inget socialt nätverk som kan sköta inköpen (anhöriga bor långt bort, inga nära vänner, grannar eller andra)
  • Du har ingen hemtjänst. För dig som redan har hemtjänst vänligen vänd dig till din biståndshandläggare.

Om du uppfyller kriterierna och önskar inköpsservice ring kommunens fixartjänst på telefon 0551-362 12 så berättar vi mer (vardagar kl.08-16). Du kan även maila in din inköpslista på fixare genom att klicka på länken nedan. Du behöver fylla i namn, adress och telefonummer. Tänk på att du måste visa legitimation vid överlämnadet av varorna. Fixartjänst

Personal som levererar varorna hem till kommuninvånaren är helt införstådd med att basala hygienregler gäller. De håller minst en meter i avstånd, tar inte i hand. Mellan att man handlat och packat varor måste kommunens personal sprita händerna noggrant samt mellan varje leverans.

Teknisk hjälp

Har du frågor om hur man gör när man handlar på nätet, skaffar mobilt BankID eller har andra tekniska frågor, kontakta Biblioteket via telefon. Telefonnummer finner du här på sidan under Relaterad information.

Låna böcker och få dem levererade

Om du inte kan komma till biblioteket eller har anhörig som kan låna åt dig kan du få böcker plockade efter dina önskemål och levererade hem till dig.

Det går att reservera böcker på två olika sätt.

  • Reservera böckerna hemifrån med hjälp av ditt personnummer och fyrsiffrig pinkod. Ring till oss och meddela om du vill hämta böckerna utanför byggnaden eller ha hemkörning.
  • Ring till oss och meddela vilka böcker du vill ha och tala om du vill hämta dem eller ha hemkörning.

Håll ut - det går över

Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensamhet i en situation då man behöver hålla sig från andra människor.

Det du kan göra för att det ska kännas bättre är till exempel att gå ut på promenader i naturen, tala i telefon med nära och kära, eller hålla kontakt via dator och sociala medier.

Åtgärderna för att begränsa nära kontakter gäller under en avgränsad tid. Försök att sysselsätta dig med det du tycker är roligt och stimulerande.

Läs mer om hur du kan minska din oro på Röda korsets webbplats. Se länk under Relaterad information här på sidan.

Hjälp för dig som känner oro

Du som behöver någon att tala med kan ringa Äldrelinjen. Äldrelinjen är öppen vardagar 8-19 och helger 10-16, och är bemannad av utbildade volontärer. Vi nås på telefonnummer 020-22 22 33. Läs mer om Äldrelinjen på länken under Relaterad information här på sidan.

Vanliga frågor och svar


Vågar jag som är äldre eller i riskgrupp gå och handla?

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla äldre att undvika sociala kontakter och folksamlingar. Kan du handla via onlinetjänst eller få hjälp med handling kan det vara ett bra alternativ för att inte behöva vistas i folksamlingar. För dig som inte har möjlighet att handla online eller har anhöriga/vänner som kan handla så kan man få hjälp av kommunens inköpsservice. Se information längre upp på sidan.

Kan jag hälsa på mina anhöriga som bor på något av kommunens särskilda boenden?

Från och med 1 oktober så hävs det nationella besöksförbudet. Det innebär att man återigen kan besöka sina anhöriga dock med restriktioner. Här kan du läsa mer om anpassade besök på särskilt boende.

Vad händer om många av de som arbetar inom äldreomsorgen blir sjuka?

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos vårdtagarna går först. Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser som till exempel promenader och liknande bort.

Har kommunen skyddsutrustning?

Gullspångs kommun följer Västra Götalandsregionens vårdhygienrutiner för covid-19. Skyddsutrustning används vid misstanke om smitta samt vid bekräftade fall av covid-19 vid nära vård och omsorgsarbete. Verksamheten är förberedd och det finns smittskyddsutrustning att använda.

Hur arbetar personalen inom den kommunala vården för att förhindra smitta?

Gullspångs kommun följer Västra Götalandsregionens vårdhygienrutiner för covid-19. I dessa ingår, förutom de hygienrutiner som alltid gäller, även tydliga instruktioner om att personalen stannar hemma om de uppvisar minsta symtom som snuva, hosta eller feber. Vid lättare förkylningssymtom, där personal snabbt kan återgå i arbete vid negativt test, erbjuds personal egentest för Covid-19. Från och med 19 maj använder personal inom vård och omsorg stänkskydd i form av heltäckande visir i all vårdtagarnära/ansiktsnära arbete. Detta som ett komplement i basala hygienrutiner.

Hur hanteras eventuella konstaterade fall av covid-19 i verksamheten?

Om verksamheterna skulle få ett konstaterat fall av covid-19 finns tydliga rutiner hur detta ska hanteras. Arbetet sker i samverkan med Primärvården, Smittskydd och Vårdhygien i Västra Götalandsregionen. Kommunen följer de vårdhygienrutiner som är framtagna.

Vid misstänkt eller konstaterat fall Covid-19, vårdas den sjuke med ett begränsat antal personal.

På Amnegårdens korttidsboende finns det förberett platser för patienter med covid-19, prioriterat för de som kommer från sjukhus för fortsatt vård och omsorg.

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-16