För dig som är förtroendevald

Välkommen som förtroendevald i Gullspångs kommun. Här har vi samlat information, tjänster och utbildningar som rör förtroendeuppdraget. Från det att du är ny som förtroendevald tills dess att du avslutar det.

Välkommen som förtroendevald i Gullspångs kommun. Här är några saker du behöver göra och tänka på för att komma i gång.

Anmäl dina personuppgifter

Du behöver anmäla dina personuppgifter till kommunen via e-tjänsten Förtroendevald i Gullspångs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så snart som möjligt efter att du har blivit vald.

Dina personuppgifter används för att skapa ett användarkonto, en e-postadress, betala ut arvoden och beställa läsplatta. För att använda e-tjänsten behöver du ett Bank-ID.

E-post

Som förtroendevald får du en e-postadress enligt standarden:
fornamn.efternamn@gullspang.se

All kommunikation till dig som förtroendevald sker enbart till den e-postadressen. Det är också en väg in för medborgaren till dig som förtroendevald. Som förtroendevald ska du läsa av och besvara din e-post regelbundet enligt kommunens servicegaranti.

I din läsplatta som du som förtroendevald får låna finns en app till din e-post.
Du kan även logga in via via webmail som du hittar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ange din e-postadress och ditt lösenord.

Läsplatta

Gullspångs kommun har en digital ärende- och mötesprocess. Därför får du låna en läsplatta under uppdraget som förtroendevald så du kan läsa sammanträdeshandlingar och svara på e-post.

Läsplattan hämtas ut på kommunkansliet. Medtag legitimation. Vid avhämtning får du skriva på ett avtal för lån av läsplatta som innebär att du har en vårdplikt för läsplattan med tillbehör. På läsplattan finns en app för Ciceron Assistent installerad. Det är här du kommer åt sammanträdeshandlingarna.

Support av e-post och läsplatta ges av kommunens IT-support som är gemensam med Töreboda. Är du i behov av hjälp med din tekniska utrustning kontakta IT-support på telefon 0501-755070 alternativt via e-post itsupport@toreboda.se

Digitala handlingar

Gullspångs kommun har en digital ärende- och mötesprocess. Det innebär att det inte skickas ut några pappershandlingar inför politiska sammanträden. För att ta del av kallelser med dagordning och underlag samt protokoll loggar du in i systemet Ciceron Assistent. Du kan läsa mer på en annan flik hur du hittar assistenten och använder den.

Passertagg

Vissa förtroendevalda så som ordförande kan behöva en passertagg för att komma in och ut ur kommunens lokaler. Kontakta kommunkansliet.

Anmäl ditt bankkonto

Du anmäler ditt konto för utbetalning av arvode direkt till Nordea.
https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/anmal-konto.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppge Gullspångs kommuns arbetsgivarnummer som är 636021. Om du inte hunnit anmäla ditt lönekonto innan första utbetalning får du en utbetalningsavi hemskickad.

Frågor?

Vid frågor är du välkommen att kontakta kommunkansliet.
Britt-Marie Nilsson, sekreterare kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Viktoria Tropp, sekreterare vård- och omsorgsnämnden och barn- utbildning och kulturnämnden.

Som förtroendevald har du rätt till arvode när du utför ditt uppdrag och för eventuella resekostnader i samband med det.

Du hittar mer information i antaget Arvodesreglemente för Gullspångs kommun.
Det hittar du på sidan för reglementen.

Begära ersättning

Ersättning för sammanträden och andra uppdrag söker du digitalt via kommunens hemsida och e-tjänsten Begära ersättning - Förtroendevald Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Där hittar du även en manual för hur du steg för steg använder e-tjänsten rätt.

För att logga in i e-tjänsten behöver du ett Bank-ID. Bank-ID används för att säkerställa att det är rätt person som loggar in för att begära ersättningen.

Förlorad arbetsinkomst

För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst ska du som förtroendevald lämna intyg till lönekontoret om din lön. Den förtroendevalda ansvarar löpande för att meddela lönekontoret om löneförhållandet förändras.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra ersättningar ska begäras inom 60 dagar.

Utbetalning

Ersättning betalas ut den 27:e varje månad. Om den 27:e infaller på en helgdag betalas lönen ut närmsta vardag före. Specifikationen kommer till din digitala brevlåda.

Sammanträdesdatum beslutas av kommunfullmäktige eller respektive nämnd för ett år i taget.
Sammanträdesdatum 2023

Gullspång kommuns ärendehanteringsprocess är digital. Det innebär att det inte skickas ut några pappershandlingar inför politiska sammanträden. För att ta del av kallelser med dagordning och underlag samt protokoll loggar du in i systemet Ciceron Assistent.

Logga in och använda Ciceron Assistent - steg för steg


Det finns två sätt att nå Assistenten:

 

Ciceron

Det första du möts av i Assistenten är inloggningsrutan. Där väljer du att logga in med dina användaruppgifter eller med BankID.

Väljer du Logga in kommer du till den här inloggningsrutan:


Där skriver du in samma inloggningsuppgifter som du har till din e-post. Ditt användarnamn kommer att skifta till versaler av programmet.

Du är nu inne i Assistenten och det möte som visas är det som ligger närmast i tid. Klicka på den blå rutan för att välja vilket möte som du vill se ärende och dokument till.


Om något ärende har uppdaterats sedan sist du tittade på mötet är det gulmarkerat.

När du valt ett möte så ses de ärenden som behandlas på mötet. Här kan du välja vilka dokument du vill se. Här finns även kallelse och protokoll om sådana finns.

Lathund assistenten

Siffran i den mörka rutan till höger visar hur många dokument som finns till ärendet. Den blå pratbubblan anger hur många kommentarer som finns. Se särskilt avsnitt för detta.

Klickar du på ärendet visar sig en lista. Klicka på det dokument du önskar läsa. Välj Visa dokument. OBS! Första gången du öppnar ett stort dokument kan det ta lite tid innan det öppnas.

Om det finns flera dokument till ärendet kan du bläddra bland dem genom att klicka på denna ikon. Då visas listan med dokument här.

Lathund

Om du vill kommentera eller göra understrykningar klicka på ”plusset”. Då kan du välja färg, form eller text.

Lathund assistenten

Du skriver din kommentar i rutan. Du kan välja om din kommentar ska vara privat, visas för en utvald grupp eller vara synlig för alla assistentanvändare. När du är klar klicka på spara.

Lathund

Din kommentar får en liten pratbubbla på det ställe du har markerat.

Lathund

Klicka på pratbubblan så kommer texten fram. Vill du radera kommentaren klicka på pratbubblan, klicka på rensa och spara. Hur många kommentarer det finns på ett dokument som är synligt för dig ser du i pratbubblan i den blå listen överst.

Lathund assistenten

För att stänga ner dokumentet klicka på krysset i övre högra hörnet.

Lathund assistenten

Det går också att kommentera dokumentet utan att spara kommentaren på ett speciellt ställe. Klicka på dokumentet och välj kommentera dokument. Här kan du också välja vem som ska se kommentaren.

Lathund assistenten

Kommentarer till dokument som är synliga för dig visas under Kommentarer.

Lathund assistent

För att skriva ut ett dokument måste du använda Assistenten i en dator som är kopplad till en skrivare. Då klickar du på Hämta dokument.

För att söka i Assistenten efter ett specifikt ämne eller om ett ärende varit uppe på något annat möte eller nämnd, klicka på förstoringsglaset.

Lathund Assistent

Skriv in önskat ord i rutan. Det finns möten och handlingar från 2015-01-01 och framåt i Assistenten.

Lathund assistenten

Klicka på en mötespunkt eller handling för att få en lista med mötesdokument. Klicka på paragrafikonen för att komma till dokumentet.

Lathund assistenten

Här kan du även söka på Blanketter som används för förtroendevalda.

Under fliken Ledamot finns listor på alla ledamöter i de olika nämnderna.

Lathund assistent

Välj nämnd här:

Lathund assistenten

För att se uppgifter om en specifik person klicka på den personen och sen på Se profil.

Lathund assistent

Vill man skicka ett meddelande till den personen klickar man på Skicka meddelande.

Observera att detta INTE är kopplat till din e-post.

Här finns också en flik som heter Prenumerera. Där kan man skapa prenumerationer på ett visst sökord. Då bevakar Assistenten nya dokument som innehåller valt sökord.

Lathund assistenten

För att logga ut från Assistenten klickar du på den röda ikonen längst upp till höger.

Det politiska arbetet i kommunen bygger dels på lagar som är beslutade av Riksdagen, dels på styrande dokument som beslutats av den egna kommunens beslutsorgan.

Här ges exempel på lagar som är grundläggande för det politiska arbetet. Nedan finns även länk till Gullspångs kommuns egna styrande dokument.

Lagar

Kommunallagen (2017:725) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gäller i alla Sveriges kommuner. Kommunallagen ger ramarna för vad kommunen får syssla med och innehåller bestämmelser om hur beslutsfattande och överklagande går till.

Förvaltningslagen (2017:900) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. reglerar förvaltningsmyndigheternas verksamhet. Syftet är att människor som är i kontakt med myndigheter ska behandlas rättvist och demokratiskt.

Socialtjänstlagen (2001:453) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Reglerar kommunens ansvar att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande samhällslivet.

Skollagen (2010:800) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Reglerar kommunens ansvar inom skolväsendet.

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Reglerar innebörden av kommunens allmänna handlingar och hur ett utlämnande ska gå till (offentlighetsprincipen).

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Reglerar hur kommunen ska hantera de allmänna handlingarna och innehåller även regler kring sekretess.​

Förvaltningslagen (2017:900) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En generell lagstiftning som talar om hur ärenden ska handläggas samt ger grunderna för en god förvaltning (åtgärder som myndigheter vidtar måste ha stöd i lag, myndigheten ska vara saklig och opartisk, proportionell i sina åtgärder och vara tillgänglig för allmänheten).​

Dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Talar om hur kommunen får behandla fysiska personers personuppgifter.​

Plan- och bygglagen (2010:900) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.

Miljöbalken (1998:808) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Innehåller bestämmelser med syfte att främja en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Fler lagar finns på Sveriges Riksdags webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Styrdokument Gullspångs kommun

Här kan du söka efter Gullspångs kommuns egna styrande dokument, antagna av kommunfullmäktige och nämnderna.

Du som är ledamot i kommunfullmäktige i Gullspångs kommun kan lämna in en motion, interpellation eller fråga till kommunfullmäktige. Är du ersättare i kommunfullmäktige kan du lämna motion, interpellation eller fråga vid sammanträde då du tjänstgör.

Motion

En fullmäktigeledamot kan bara inleda ett ärende genom att skriva en motion till kommunfullmäktige. Det är ett sätt att starta ett ärende kring en fråga som man vill att kommunen ska fatta ett visst beslut i.

En motion kan handla om alla ämnen som ligger inom kommunens ansvar. Den ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter och lämnas till kommunstyrelsens kansli.

Motionens förslag ska utredas av kommunstyrelsen eller en facknämnd, och kommer sedan tillbaka till kommunfullmäktige för beslut.

Interpellation

Ledamöter i kommunfullmäktige får ställa interpellationer till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller till kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. De ska handla om ämnen som hör till fullmäktiges eller nämndens ansvarsområde, men får inte avse myndighetsutövning mot någon enskild. En interpellation ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering.

Interpellationen ska vara skriftlig och undertecknad. Den lämnas till kommunstyrelsens kansli senast två veckor före det sammanträde då den ska tas upp.

Fråga

Medan en interpellation är till för att initiera debatt i fullmäktige är en fråga till för att inhämta sakupplysningar. Även en fråga ska vara skriftlig och undertecknad av ledamot, och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast 08.00 dagen före sammanträdet. När en fråga besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen.

Mer information

På sidan för reglementen hittar du: Arbetsordning för kommunfullmäktige
På sidan för styrdokument hittar du: Riktlinje för motioner och motionssvar.

Kommunen har ansvar för en stor del av den service som vi har i samhället och sköter om många saker som de boende i kommunen har nytta av. Det finns obligatoriska verksamheter som en kommun måste erbjuda och det regleras i kommunallagen.

Det kommunala självstyret ger kommunen stor frihet att själv bestämma om sin verksamhet. De frivilliga verksamheterna som kommunerna åtar sig bestäms av de lokala politikerna.

Här hittar du information från Sveriges kommuner och regioner om så styrs kommunen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du den politiska organisationen i Gullspångs kommun.

Här hittar du Stöd och utbildning för nya förtroendevalda från Sveriges kommuner och regioner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du Utbildning och utbildningsmaterial från Sveriges kommuner och regioner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Etiska spelregler som förtroendevald

  • Följa lagar, förordningar, avtal och andra bestämmelser som skapats för vår kommun och för det politiska arbetet.
  • Arbeta för kommuninnevånarnas och kommunens bästa samt värna om sitt oberoende genom att bortse från egen, närståendes och vänners vinning och själv ta ansvar för att inte hamna i jävsituation.
  • Vara väl förberedd och insatt i frågeställningar och beslutsunderlag före medverkan vid beslut.
  • Hålla sig till kända fakta och vinnlägga sig om en saklig och konstruktiv debatt och vara sanningsenlig och ärlig.
  • Visa respekt för kommunala tjänstepersoners arbete och för personer med politiska åsikter som inte stämmer överens med egna uppfattningar. Förolämpningar och personangrepp får inte förekomma.
  • Ha en öppen och förtroendefull inställning till kommuninnevånarna och alltid föregå med gott exempel.
  • Använda ett vårdat språk och hålla god ton mot andra förtroendevalda, tjänstemän och medborgare både i politiska debatter och på sociala medier.
  • Förvalta kommunens ekonomiska, personella och materiella tillgångar och tilldela allmänna medel på ett noggrant och ansvarsfullt sätt.
  • Ha rätt att kräva respekt beträffande eget och närståendes privatliv.

Förtroendevald som önskar avsäga sig ett uppdrag innan mandatperioden gått ut använder e-tjänsten Förtroendevald i Gullspångs kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avsägelsen ska precisera vilket eller vilka uppdrag som avses. Uppdraget är inte avslutat förrän kommunfullmäktige fattat beslut om att bevilja din avsägning.

När du avslutar uppdraget ska läsplattan och alla tillbehör återlämnas till kommunkansliet.