Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Folkhälsa

En god folkhälsa innebär att människor mår bra där de lever, arbetar och bor. Det betyder också att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Faktorer som stimulerar och skapar förutsättningar för trygghet och en god hälsa är att ha ett nätverk av familj och vänner, goda utbildningsmöjligheter, en meningsfull sysselsättning, en rik fritid, en känsla av delaktighet i samhället och inflytande över sin livssituation.

Folkhälsoarbetet ska utgå från befolkningens behov och livsvillkor. Befolkningens hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv utveckling i Gullspångs kommun.

Gullspångs kommun bedriver sedan många år ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete i samverkan med Västra Götalandsregionen och andra organisationer.

Folkhälsoarbetet i Gullspångs kommun är riktat till hela befolkningen men barn och ungdomar är särskilt prioriterade målgrupper.

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-29

Relaterad information

Kontakt

Linnea Wiljén
Folkhälsostrateg
Telefon:  0506-361 95
E-post: Linnea Wiljén

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
Folkhälsorådet

Dokument

Verksamhetsplan 2019PDF

Länkar

Folkhälsorådet i Gullspång
Skaraborgsenhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster