Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Försäkringar

Kommunen har försäkringsskydd för sin egendom och ansvarsförsäkrar all kommunal verksamhet som bedrivs enligt gällande kommunallag.

Förutom dessa försäkringar har kommunen tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring på heltid för barn och ungdomar till och med gymnasiet samt ett antal övriga grupper.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse.

Har du råkat ut för en skada som du anser att kommunen är ansvarig för?
Då kan du fylla i blanketten till höger och skicka in så prövas ditt ärende.


Sidan senast uppdaterad: 2018-01-03

Relaterad information

Kontakt

Rebecca Bergelin
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 82
E-post:Säkerhetsamordning MTG

Per Ahlström
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 83
E-post:Säkerhetsamordning MTG

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

OlycksfallsförsäkringPDF

Skadeanmälan olycksfallsförsäkringPDF

TjänstereseförsäkringPDF

Skadeanmälan och ansökan om ersättning för skada som du anser kommunen är ansvarig förPDF

 

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun