Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Brottsförebyggande arbete

Kommunen bedriver ett brottsförebyggande arbete på bred front och där flera verksamheter är inblandade. Arbetet syftar till att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det som ytterst avgör om det brottsförebyggande arbetet ska bli framgångsrikt är de enskilda.

Samarbete kring brottsförebyggande frågor på det lokala planet är en förutsättning för att brottsligheten ska minska. Här kan till exempel skolor, polisen, föreningar, bostadsföretag, organisationer, media, försäkringsbolag, näringslivet och inte minst föräldrar delta.

Gullspångs kommun har tillsammans med Mariestad och Töreboda ett Brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd. Rådet uppdrag är att ange riktlinjer för kommunernas arbete samt att bibehålla och utveckla samverkan med Polismyndigheten.

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

För mer information om Grannsamverkan, kontakta kommunen eller polisen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-21

Relaterad information

Kontakt
Per Ahlström
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 83
E-post:Säkerhetsamordning MTG

Joakim Wassén
Folkhälsostrateg
Telefon: 0506-361 95
E-post: Joakim Wassén

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Länkar

Grannsamverkan​ - En del av samverkan mot brott.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polismyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun