Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Revisorer

Den grundläggande kontrollen av kommunen sker genom ansvarsprövningen som är en central del i vår representativa demokrati. Det är fullmäktige som prövar ansvar i kommuner, landsting och regioner - med stöd av revisorernas granskning och bedömning. Det är politikerna som granskas och ansvarsprövas.

Oftast är ansvarsprövningen "lätt" och utan större komplikationer. I de allra flesta fall beviljar också fullmäktige ansvarsfrihet. Men ibland är bedömning och beslut svårare för såväl revisorer som fullmäktige.

Revisionen, som granskar på fullmäktiges uppdrag, är politiskt tillsatt utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige, men arbetar opolitiskt i sitt revisionsarbete. Det är verksamheten och ansvaret i styrelser och nämnder som granskas och prövas. Har fullmäktiges visioner, mål, beslut och riktlinjer uppnåtts och efterlevts? Är verksamheten ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande? Är räkenskaperna riktiga och den interna kontrollen tillräcklig?

Förtroendevalda revisorer 2014-2018

Karl-Johan Fägerlind (M), ordförande
Solveig Skoglund (S), vice ordförande
Matti Niiranen (S)
Lars-Erik Larsson (C)
Jan Persson (M)

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-29

Relaterad information

Kontakt

Karl-Johan Fägerlind
Revisionens ordförande
Telefon: 0506-311 11
E-post: Karl-Johan Fägerlind

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan