Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Råd

Kommunala pensionärsrådet, KPR

Syftet med rådet är:
Att rådet skall förstärka brukarnas inflytande i alla frågor som gäller äldre och funktionshindrade.
Att rådet skall medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.
Att rådet skall verka för att pensionärers och funktionshindrades frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
Att rådet skall initiera nya pensionärs- och handikappfrågor i nämnder och förvaltningar.
Att rådet skall vara remissorgan i frågor som i särskilt hög grad berör pensionärer och funktionshindrade.
Att rådet skall vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Ledamöter:
Per-Arne Brandberg (S), ordförande
Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Lennart Johnsson (M)
Sture Andersson, Reumatikerföreningen
Dan Blomgren, Gullspång-Hova SPF
Solveig Skoglund, PRO Otterbäcken
Britt-Marie Bengtsson, Hova PRO
Maj-Lis Erlandsson, Hörselskadades förening Norra Skaraborg
Kerstin Johansson, PRO Gullspång

Ersättare:
Vivi Almström, Gullspång-Hova SPF
Birgit Götenstedt Dahllöf, PRO Otterbäcken
Majvor Andersson, Hova PRO
Inger Fransson, PRO Gullspång

Folkhälsorådet

Välj "Folkhälsoråd" i menyn för mer information.

Brottsförebyggande rådet

Som en del i folkhälsoarbetet har Gullspångs kommun tillsammans med Töreboda och Mariestads kommuner ett gemensamt brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd. Rådets politikergrupp består av två representanter från respektive folkhälsoråd i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samt tre representanter från kommunernas gemensamma tekniska nämnd. Syftet med brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsrådet är att ta initiativ till brottsförebyggande åtgärder som ökar säkerheten och tryggheten för invånarna.

Ungdomsparlament

Ungdomsparlamentet består av 15 ledamöter från grundskolans årskurs 4-9. Varje klass utser sin ledamot och en ersättare. Mandatperioden är 2 läsår. Närvarar på Ungdomsparlamentet gör också utvecklingsledare och Kommunfullmäktiges ordförande. Alla elever i årskurs 4-9, klassråd och elevråd kan lämna förslag till ungdomsparlamentet. Ungdomsparlamentet har en budget till sitt förfogande. Parlamentet beslutar hur pengarna ska användas. Pengarna används till inköp eller aktiviteter som avser ungdomarnas fritid eller rastaktiviteter. Pengarna ska inte användas för undervisningsmaterial eller annat som ingår i skolornas ordinarie budget.

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-17

Relaterad information

Kontakt

Kommunkansliet
Telefon: 0551- 362 83
E-post: Kansliet

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Reglemente för KPRPDF

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun