Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Mariestads kommun är huvudman.

I nämndens ansvarsområde ingår byggnadsfrågor bland annat prövning av bygglov. Nämnden svarar också för kommunernas arbete med frågor som rör livsmedel, människors hälsa, skyddet av miljön och naturvårdsfrågor. Arbetet sker utifrån ett antal lagar som plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen.

Ledamöterna representerar tre kommuner där Mariestads kommun har 6 ordinarie och 6 ersättande ledamöter, Töreboda kommun 4 ordinarie och 4 ersättande ledamöter samt Gullspångs kommun 3 ordinarie och 3 ersättande ledamöter.

Ersättarna kan endast träda i tjänst då en ordinarie ledamot från den egna kommunen är frånvarande.

 

Ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden

Kjell Linholm, ordförande

(C)

kjell.lindholm@gullspang.se

Björn Fagerlund, vice ordförande

(M)

bjorn.fagerlund@mariestad.se

Gunnar Welin, andra vice ordförande

(M)

gunnar.welin@toreboda.se

Anders Bredelius

(M)

anders.bredelius@mariestad.se

Karl-Arne Gustafsson

(C)

karl-arne.gustafsson@mariestad.se

Marina Smedberg

(S)

marina.smedberg@mariestad.se

Leif Udéhn

(S)

leif.udehn@mariestad.se

Lotta Boklund

(S)

anncharlotte.boklund@mariestad.se

Johan Cord

(S)

johan.cord@toreboda.se

Tommy Thelin

(S)

tommy.thelin@toreboda.se

Göran Johansson

(C)

goran.johansson@toreboda.se

Roger Wiking

(S)

roger.wiking@gullspang.se

Per Rang

(M)

per.rang@gullspang.se


Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden

Thomas Dynesius                      

  (M)

thomas.dynesius@mariestad.se

Börje Holgersson

  (L)

borje.holgersson@mariestad.se

Mattias Westberg

 (MP)

mattias.westberg@mariestad.se

Peringe Carlsson

  (S)

peringe.carlsson@mariestad.se

Håkan Fernström

  (S)

hakan.fernstrom@mariestad.se

Morgan Forsberg

 (KD)

morgan.forsberg@mariestad.se

Jan Karlsson

 (MP)

jan.karlsson@toreboda.se

Per-Olof Pettersson

  (C)

per-olof.pettersson@toreboda.se

Ingmar Andhill

  (S)

ingmar.andhill@toreboda.se

Linda Ludvigsson

  (S)

linda.ludvigsson@toreboda.se

Bo Hagström

  (C)

bo.hagstrom@gullspang.se

Sven-Erik Roslund

  (S)

sven-erik.roslund@gullspang.se

Per Rittsel

  (M)

per.rittsel@gullspang.se


Styrande dokument och taxor som avser Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde finns tillgängliga på Stadshuset i Mariestad hos Miljö- och byggnadsförvaltningen.  Dokumenten finns också publicerade som pdf-filer till höger på denna sida.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-02

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

DelegationsordningPDF
Delegationsordning gamla PBLPDF

Taxor

MiljöbalkstaxaPDF
PBL-taxaPDF
LivsmedelstaxaPDF
StrålskyddstaxaPDF
Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukterPDF
Taxa för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedelPDF
TobakstaxaPDF

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan