Lönenämnden

Lönenämnden är en gemensam nämnd för Gullspång, Mariestad, Töreboda. och Karlsborgs kommuner. Gullspångs kommun är huvudman.

Nämnden ansvarar för det gemensamma lönekontorets verksamhet som utgörs av löneadministrativa arbetsuppgifter, systemförvaltning och driftsplanering. I arbetsuppgifterna ingår support, pensions- och försäkringsfrågor, utbildning och information. När det gäller systemförvaltning och support ingår även Karlsborgs kommun i samarbetet.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-post

Catarina Davidsson, ordförande

C

catarina.davidsson@karlsborg.se

Johan Abrahamsson

M

johan.abrahamsson@mariestad.se

Carina Gullberg, vice ordförande

S

carina.gullberg@gullspang.se

Bengt Sjöberg

M

bengt.sjoberg@toreboda.se

Ersättare

Namn

Parti

E-post

Jonas Davidsson

S

jonas.davidsson@karlsborg.se

Janne Jansson

S

janne.jansson@mariestad.se

Björn Thodenius

M

bjorn.thodenius@gullspang.se

Karin Arvidsson

S

karin.arvidsson@toreboda.se


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Sara Hultman
Lönechef
Telefon: 0506-363 75
E-post: Sara Hultman

Ansvarig nämnd

Lönenämnden