Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan beskrivas som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige beslutar i frågor av övergripande och principiell natur och fastställer målen som är riktlinjer för kommunens verksamhet. Det är fullmäktige som beslutar om hur budgeten ska fördelas. Det är även  här som de politiska målen för den kommunala verksamheten bestäms och här väljs också vilka som skall sitta i kommunens olika nämnder och styrelser.

Fullmäktige består av 31 ledamöter och de väljs på fyra år.
Nuvarande mandatperiod pågår mellan 15 oktober 2022 - 14 oktober 2026.

Följ kommunfullmäktige live via webb-TV

Kommunfullmäktiges möte sänds live via webb-TV. Mötet kan även ses i efterhand. Länk till webb-TV sändningen hittar du under länkar här på sidan.

Allmänhetens frågestund

Allmänheten har chansen att ställa frågor under Kommunfullmäktiges
möten. Fyra gånger per år ges det tillfälle att skicka in en skriftlig
fråga minst en vecka innan sammanträdet. Den som ställer frågan får
sedan komma och framföra den personligen i Kommunfullmäktige. Under dokument här på sidan kan du läsa mer om vilka regler som gäller för frågorna.

Ordförande: Maria Gustafsson (M)
1:e vice ordförande: Kerstin Isaksson (M)
2:e vice ordförande: Ann-Christin Erlandsson (S)

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige:

Socialdemokraterna -10
Moderaterna - 10
Centern - 2
Sverigedemokraterna - 5
Kristdemokraterna -1
Feministiskt initiativ - 1
Liberalerna - 1
Vänsterpartiet - 1

Valda ledamöter

Namn

Parti

E-post

Björn Thodenius

M

Björn Thodenius

Maria Gustafsson

M

Maria Gustafsson

Victor Albertsson Tidestedt

M

Victor Albertsson Tidestedt

Linda Fredberg

M

Linda Fredberg

Eric Mellberg

M

Eric Mellberg

Kerstin Isaksson

M

Kerstin Isaksson

Torbjörn Lööf

M

Torbjörn Lööf

Monica Joby

M

Monica Joby

Per Rang

M

Per Rang

Kerstin Bäckerbo

M

Kerstin Bäckerbo

Bo Hagström

C

Bo Hagström

Maritha Hagström

C

Maritha Hagström

Nour Beyed

L

Nour Beyed

Kristina Grönvalls Bengtsson

KD

Kristina Grönvalls Bengtsson

Jenni Gustrand

S

Jenni Gustrand

Jan Hassel

S

Jan Hassel

Eva-Lotta Wahlström

S

Eva-Lotta Wahlström

Reine Hilding

S

Reine Hilding

Ann-Christin Erlandsson

S

Ann-Christin Erlandsson

Per-Arne Brandberg

S

Per-Arne Brandberg

Evelina Eriksson

S

Evelina Eriksson

Frida Karlsson

S

Frida Karlsson

Carina Gullberg

S

Carina Gullberg

Roger Wiking

S

Roger Wiking

Maria Smedberg

V

Maria Smedberg

Vakant

SD


Conny Sandén

SD

Conny Sandén

Kenny Östlund

SD

Bengt Östlund

Lars Forsström

SD

Lars Forsström

Lennart Ardemo

SD

Lennart Ardemo

Hanna Jansson

Fi

Hanna JanssonErsättare i kommunfullmäktige

Namn

Parti

E-post

Monika Lange

M

Monika Lange

Matilda Fröjd

M

Matilda Fröjd

Anders Andersson

M

Anders Andersson

Rebecka Lundgren

M

Rebecka Lundgren

Patrik Holmberg

M

Patrik Holmberg

Torbjörn Jansson

C

Torbjörn Jansson

Albert Eriksson

C

Albert Eriksson

Annica Difraksh

L

Annica Difraksh

Idris Zain

L

Idris Zain

Stig Eklund

KD

Stig Eklund

Margitha Dagobert

S

Margitha Dagobert

Suzanne Michaelsen Gunnarsson

S

Suzanne Michaelsen Gunnarsson

Ghada Najm

S

Ghada Najm

Kristoffer Alexandersson

S

Kristoffer Alexandersson

Monika Högberg

S

Monika Högberg

Örjan Bergström

V

Örjan Bergström

Kjell Andersson

V

Kjell Andersson

Maria Andersson

Fi

Maria Andersson

Sarah Johansson

Fi

Sarah Johansson
Sidan senast uppdaterad: