Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Digital anslagstavla

Välkommen till Gullspång kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslag samt kungörelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Jo, vi talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige.

Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Aktuella anslagsbevis

 • Anslagsbevis kommunstyrelsen 2018-11-07
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 2018-11-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07
  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 2018-11-13 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis tekniska nämndens arbetsutskott 2018-11-06
  Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott sammanträde den 2018-11-06 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Arvodeskommittén 2018-10-25
  Protokoll från Arvodeskommitténs sammanträde den 2018-10-25 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis miljö- och byggnadsnämnden 2018-10-30
  Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 2018-10-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Barn- utbildning och kulturnämnden 2018-10-23
  Protokoll från Barn- utbildning och kulturnämnden sammanträde den 2018-10-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis kommunfullmäktige 2018-10-29
  Protokoll från kommunfullmäktige sammanträde den 2018-10-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Barn- utbildning och kulturnämnden  2018-09-24
  Protokoll från Barn- utbildning och kulturnämnden sammanträde den 2018-09-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Barn- utbildning och kulturnämnden 2018-08-23
  Protokoll från Barn- utbildning och kulturnämndens sammanträde den 2018-08-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Barn- utbildning och kulturnämnden 2018-06-19
  Protokoll från Barn- utbildning och kulturnämnden sammanträde den 2018-06-19 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Vård- och omsorgsnämnden 2018-05-07
  Protokoll från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 2018-05-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Vård- och omsorgsnämnden Sekretess 2018-05-07
  Protokoll från Vård- och pmsorgsnämnden Sekretess sammanträde den 2018-05-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Barn- utbildning och kulturnämnden 2018-01-25
  Protokoll från Barn- utbildning och kulturnämnden sammanträde den 2018-01-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-12-20
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 2017-12-20 är nu justerat och finns inte som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.
 • Anslagsbevis Kommunstyrelsen 2017-12-13
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 2017-12-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Aktuella kungörelser

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-02

Relaterad information

Kontakt

Britt-Marie Nilsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-362 83
E-post: Britt-Marie Nilsson

Länkar

Överklaga beslut

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan