Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Val

Det är viktigt att rösta! Genom att rösta kan du påverka vilken politik som ska föras. Ett högt valdeltagande är bevis på att demokratin fungerar och visar ett stöd för det demokratiska systemet. Att rösta är en viktig del av medborgarskapet. Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade.

Länsstyrelsen har beslutat att Gullspångs kommun ska vara indelad i tre valdistrikt benämnda: Amnehärads Södra, Amnehärads Norra och Hova.

Valnämnden i Gullspångs kommun planerar och genomför våra allmänna val. Nämnden har ansvar för att valprocessen genomförs korrekt och effektivt. Förutom att skaffa material och ordna fram lokaler ingår det i valnämndens uppdrag att rekrytera och utbilda den personal som behövs. Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Valnämnden har öppna sammanträden.

Räknar rösterna 

Valnämnden ansvarar även för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen, då ogiltiga och sent inkomna röster bedöms och räknas.

Den regionala valmyndigheten

För den slutliga rösträkningen och fastställandet av resultaten vid val till landstings- och kommunfullmäktige ansvarar Länsstyrelsen, som är den regionala valmyndigheten. Det finns även en nationell valmyndighet som ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar i hela landet. Det innefattar bland annat att framställa röstlängder och röstkort, fördela mandaten mellan partierna samt att utse ledamöter och ersättare vid riksdagsval.

Valnämndens ledamöter i Gullspångs kommun:

Ordinarie
1. Barbro Roslund (S)
2. Kerstin Isaksson (M) ordförande
3. Elisabet Elg (S) vice ordförande 
4. Arne Svensson (C) 
5. Monica Joby (M)

Ersättare
För 1. Monica Sjöberg (S)
För 2. Johanna Duell (FI)
För 3. Pia Zimmerman (S)
För 4. Jan-Erick Erickson (C)
För 5. Cecilia Gustavsson (FI)

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-29

Relaterad information

Kontakt

Britt-Marie Nilsson
Kommunsekreterare
Telefon: 0506-362 83
E-post: Britt-Marie Nilsson

Ansvarig nämnd

Valnämnden

Länkar

Valmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan