Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Akut hjälp och jour

SOS Alarm

Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning. Telefon: 112

Polis

Om det är akut, telefon: 112
Ej akut, telefon: 114 114

113 13 — information vid kris eller olycka

Till 113 13 kan allmänheten ringa när de vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.
Numret sköts av SOS Alarm och är ett stöd för kommuner, landsting, länsstyrelser och myndigheter vid allvarliga händelser.
113 13 ersätter inte andra nummer som redan finns, så som 112 när det är fara för liv, egendom eller miljö, inte heller polisens nummer 114 14 för icke akuta fall eller sjukvårdsrådgivningens 1177.

Socialjour

Tel: 0500-49 74 21 eller  0500-49 74 22
Tel tid: Måndag-torsdag, söndag kl. 17-23
Fredag-lördag kl. 17-02
Socialjouren tar hand om ärenden som är akuta och inte kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare på kontorstid.

Räddningstjänst

Om akut, telefon: 112
Ej akut, telefon: 0500-42 40 00

Kvinnojour

Kvinnohuset Tranan
Telefontid 07.30-16.30,
Telefon: 0500-41 86 68

Kvinnojouren
Telefontid 21.00-06.00,
Telefon: 0200-11 33 33

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren Norra
Telefon: 0501-10042

Sidan senast uppdaterad: 2017-07-03

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun