Skärpt eldningsförbud från och med fredag

skärpt eldningsförbud, eldsymbol

Efter rekommendation från Räddningstjänsten Skaraborg skärps eldningsförbudet från och med fredag 16 juni. När det skärpta förbudet träder i kraft får du inte längre elda/ grilla vid iordningsställda platser utanför sammanhållen bebyggelse och du får inte elda/ bränna i din egen trädgård.

Eldningsförbudet innebär:

  • Förbud mot eldning och grillning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse, t.ex. i skogen och på stränder. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter gräs, ris, grenar etcetera), användning av pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.

    Förbudet gäller dock inte användning av utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel stormkök, under förutsättning att dessa är placerade så att faran för antändning och spridning är låg.

  • Förbud att inom med sammanhållen bebyggelse elda och bränna med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera) i annat syfte än grillning och matlagning.

Orsaken till förbudet är att brandrisken är hög och att det finns stor risk kommande dagar på grund av varmt och torrt väder. Den som bryter mot förbudet kan komma att dömas till böter.

Förbudet gäller fram tills kommunicerat beslut om upphävning.