Koldioxidbudget

En koldioxidbudget har tagits fram för Gullspångs kommun. Den visar bland annat var gränsen för framtida utsläpp går för att vi ska nå Parisavtalet.

Koldioxidbudgeten beskriver historiska utsläpp av koldioxid och fördelningen på olika utsläppskällor för hela kommunens geografiska område. Men framförallt beskriver den hur mycket mer koldioxid som kan tillåtas att släppa ut för att ändå klara klimatmålet enligt Parisavtal, på max 2 graders global temperaturökning. Koldioxidbudgeten ger ett tydligt underlag för att vi måste öka takten på klimatarbetet och att den största klimatutmaningen är att minska koldioxidutsläppen från transporter. Under hösten har arbetet med en ny Energi- och klimatplan påbörjats, där koldioxidbudgeten utgör ett viktigt underlag. Energi- och klimatplanen är gemensam för Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Mer information om Gullspångs koldioxidbudget. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.