Gullspångs kommun antagen till nationellt projekt om klimatanpassning med SMHI

Gullspångs kommun har tillsammans med Mariestads kommun blivit antagna för att delta i ett projekt om klimatanpassning. SMHI är precis i startgroparna för att dra igång projektet som syftar till att hjälpa kommuner integrera klimatanpassning i befintliga planerings- och verksamhetsprocesser. Tiotalet kommuner runtom i landet ska tillsammans med SMHI arbeta fram ett verktyg för att lyckas med en sådan integrering.

Klimatanpassning handlar om att anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som redan pågår och som kommer i framtiden. Exempel på klimatförändringar som väntas i Gullspångsområdet handlar om ökad temperatur, relativt kraftigt ökad nederbörd och högre vattennivåer i Vänern. Det får konsekvenser för såväl kommunal verksamhet som privat sådan samt för boende i kommunen.

Att närmare analysera vilka konsekvenser det handlar om samt att försöka minska negativa konsekvenser är nödvändigt och något varje kommun måste ta sig an. Deltagandet i SMHI:s projekt ger möjlighet att ta sig an detta arbete. Det innebär också goda möjligheter att öka kunskapen kring klimatfrågorna internt i kommunens verksamhet. Att förstå lokala konsekvenser av klimatförändringarna innebär troligen också ett ökat engagemang för att begränsa klimatförändringarna genom minskade utsläpp av växthusgaser.

Att Gullspång deltar i projektet tillsammans med Mariestad är också fördelaktigt. Bland annat eftersom viss kommunal förvaltning är gemensam (exempelvis inom VA- och fastighetsområdet) och för att stärka samarbetet även inom andra områden. I Mariestads kommun har man precis antagit en klimatanpassningsplan. Projektet ger Gullspångs kommun bättre möjligheter att ta del av den kunskap som samlats ihop inom ramen för det arbetet samtidigt som det ger Mariestad bättre möjlighet att implementera klimatanpassningsplanen.

Kontaktperson
Per Ahlström, säkerhetssamordnare MTG
Telefon: 0506-77 70 83
E-post: Per Ahlström

Sidan senast uppdaterad: