Vattenkraften

Gullspångs kraftverk tillhör en av Fortums äldsta anläggningar. Kraftverket byggdes för att producera el till bland andra Lidköpings Mekaniska Verkstad, där företagets grundare John Hedin var VD. Byggnationen påbörjades 1906 och två år senare stod det klart för invigning.

Det största kraftverket i början på 1900-talet

År 1906 påbörjades byggnationen av kraftverket i Gullspångsälven. Två år senare invigdes kraftverket, som då var det största i Sverige med en effekt av 20 MW. I början av 70-talet skedde en omfattande utbyggnad av kraftverket till en effekt av 40 MW.

Den nya kraftstationen utnyttjas som en toppeffektstation. Det innebär att körning i huvudsak sker - ofta med full effekt - under vardagar och dagtid. Under andra tider måste 6 m3/s släppas genom stationen enligt vattendomstolens beslut. Turbinregleringen moderniserades 1994 för att få bättre optimering och säkrare drift.

I kraftverket finns även en rörturbin på 1,1 MW och 6 m3/s, som enligt vattendom skall tillse att minimivattenföringen i älven upprätthålls vid stopp av huvudaggregatet. Gullspångs kraftverk har Skagern som regleringsmagasin och där kan skillnaden mellan högsta och lägsta vattennivå vara maximalt 3 m enligt vattendom från 1926.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Håkan Magnusson
Miljöutredare
Telefon: 0501-75 60 36
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Anders Stagen
Naturvårdsförvaltare
Telefon: 031-60 50 00

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Gullspångs kraftverk Fortum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.