Mat

Den mat som produceras påverkar både vår miljö och vårt klimat. Det finns också många etiska aspekter kring livsmedelsproduktion. Levnadsvillkoren kan vara dåliga för både djur och för människor inom livsmedelsproduktionen.

Tillgången till mat är ojämnt fördelad över jorden. I stora delar av världen finns hungersnöd medan i andra delar av världen finns mat i överflöd.

Ät upp och rädda klimatet

Hur kan resterna på din tallrik påverka klimatet? Ett sätt att minska sin miljö- och klimatpåverkan och spara pengar är att äta upp de livsmedel du har införskaffat. Det går åt både naturresurser och energi för att producera och transportera livsmedel. I dag slänger i genomsnitt de svenska hushållen 10-20% av de livsmedel man har köpt in. Då är det borträknat skal, ben och delar av råvaran som inte använts. Det avfall som bildas måste också tas omhand. Mycket av de livsmedel vi slänger är det inget fel på utan kan tillagas och ätas. Om vi planerar våra inköp bättre och äter upp de rester vi har sparar vi förutom påverkan på vår miljö vi dessutom en hel del pengar.

Källa: Naturvårdsverket