Konsumtion

Det vi köper påverkar världen och människorna kring oss. Genom att göra val när vi handlar kan vi påverka utbudet, hur varan producerats och transporterats.

 I dag överutnyttjar vi jordens resurser. Vi behöver därför förändra vårt sätt att leva. Detta behöver inte betyda att vi ska sluta konsumera, men att vi konsumerar på ett hållbart sätt. Det är viktigt att få med alla delarna som behövs för att nå en hållbar konsumtion:

 • ekologi
 • ekonomi
 • sociala förhållanden

Genom att göra val när vi handlar kan vi styra kommande varor och tjänster mot en hållbar utveckling. Det finns många sätt att förändra vår konsumtion. Ett sätt kan vara att välja varor och tjänster som har producerats nära oss och/eller som har en miljö- eller energimärkning.
 
För att vår konsumtion ska bli hållbar behöver man förutom miljö och ekonomi även se till den sociala dimensionen. Hur har förhållandena varit för de människor som har producerat och bearbetat varan? För att bidra till bättre och rättvisare förhållanden för människor i fattigare länder kan du köpa Rättvisemärkta produkter.

Konsumtionens klimatpåverkan
Naturvårdsverket har i sin rapport Konsumtionens klimatpåverkan från 2008 gjort en sammanställning över hur vår konsumtion påverkar klimatet. Här har man beräknat hur mycket utsläpp av växthusgaser den svenska konsumtionen medför oberoende vart på jorden utsläppen från produktion eller transport sker.

Sett ur detta konsumtionsperspektiv är i genomsnitt  svenskarnas utsläpp av växthusgaser 10 ton per person. Privat konsumtion anses vara 80 % och offentlig konsumtion 20%. Den privata konsumtionen delas upp i:

 • äta 25%
 • bo 30%
 • resa 30%
 • shoppa 15%

Hälften av utsläppen i ett konsumtionsperspektiv kommer ifrån följande fem aktiviteter:

 • Hur mycket och vilken bil vi åker
 • Hur vi värmer våra bostäder
 • Hur mycket el som används i bostaden
 • Hur mycket och vilket kött vi äter
 • Hur långt och hur ofta vi flyger

Enligt Naturvårdsverket kan du och jag påverka våra utsläpp på många sätt och skillnaden mellan olika handlingsalternativ är stor. I Naturvårdsverkets rapport kan du läsa mer. Den finner du på Naturvårdsverkets hemsida.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2
Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.