Tillsyn

Man med förstoringsglas Foto: Most photos

Miljö och bygg har tillsynsansvaret över hanteringen av avfall i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Tillsynsansvaret innebär bland annat att:

  • kontrollera efterlevnaden av gällande regler
  • beivra överträdelser
  • pröva ansökan om undantag från reglerna i de lokala renhållningsföreskrifter som gäller i de tre kommunerna
  • informera medborgarna om vad som gäller för avfallshanteringen i samarbete med renhållningsorganisationerna.