Kompostering

Isolerad kompostbehållare  Foto: Eva Rehnberg

Avfall och återvinning Skaraborg erbjuder alla hushåll matkompostering via det bruna sopkärlet. När du komposterar matavfall bidrar du till ett mer miljöanpassat samhälle. Ditt matavfall blir till biogas. Du som istället vill kompostera ditt matavfall själv behöver anmäla det till Verksamhet miljö och bygg i din kommun.

Kompostbehållare för trädgårdsavfall

En trädgårdskompost kan vara allt från en komposthög i en del av trädgården till en köpt behållare eller egenhändigt tillverkad sådan. I en trädgårdskompost kan du förutom avfall från trädgården även lägga rester från frukt och grönsaker samt kaffe- och tesump.

Kompostbehållare för egen kompostering av matavfall

Det finns en mängd olika behållare på marknaden, men du kan även bygga en egen. Komposten behöver vara isolerad och tät så att inte råttor och möss kommer in i den.

Isolerad kompostbehållare för egen kompostering av matavfall

Komposteringsprocessen är en process som i sig alstrar värme. Ju bättre isolerad kompostbehållaren är desto längre tid under året fungerar den. I denna behållare kan du lägga i allt organiskt köksavfall. Det gäller även fisk-, fågel- och däggdjursben, liksom skal från nötter, räkor och kräftor även om det tar lång tid innan de bryts ner. Du kan även lägga i kaffefilter och hushållspapper. Det kan hända att även en isolerad kompost fryser. Men så fort det blir lite varmare kommer den igång igen.

Vad du inte kan kompostera

Självklart går det inte kompostera metall, plast, textilier eller kemikalier. Inte heller blöjor, dammsugarpåsar, sot, träkol eller aska. Cigarettfimpar och snus tillför gift som vi inte vill ha i komposten.

Anmälan

Du behöver anmäla kompostering av matavfall. Det görs via vår självserviceportal som du hittar länk till här på sidan under Relaterad information. En avgift för handläggning tas ut vid ansökan av egen kompostering. Mer information om detta framgår i e-tjänsten.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Avfall och återvinning Skaraborg
Telefon: 0500-49 81 85
E-post: Avfall och återvinning Skaraborg kundtjänst

Ansökan för egen kompostering och förmultningstoalett

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och byggs funktionsbrevlåda

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Torrtoalett, latrinkompostering och urinspridning, anmälan och ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kompostering matavfall, förlängt hämtningsintervall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.