Ledningsarbete på elljusspåret i Otterbäcken

Inom kort kommer MTG´s avdelning för ledningsnät att påbörja ett arbeta med att bygga ut vattenledningen för rundmatning i Otterbäcken. Detta för att säkerställa tillgången på vatten.

För att inte behöva ta ner skog kommer ledningen att läggas i delar av elljusspåret, vilket innebär att spåret/ delar av spåret inte kommer att gå att bruka när arbetet pågår. Efter att arbetet är klart kommer marken att behöva sätta sig något innan spårets underlag kan återställas. Arbetet kommer att pågå under höst-vinter 2022-2023.

Fastighetsavdelningen kommer samtidigt som arbetet att byta belysningen på spåret.

Sidan senast uppdaterad: