Vårstädning

Nu påbörjas arbetet med sandupptagning! Du som fastighetsägare uppmanas att sopa ut sanden från din tomt och trottoar ut i gatan, innan städningen sker.

Turordning för gatusopning våren 2022

Den 11 april startar vårstädningen och turordningen är:

  • Hova
  • Gårdsjö
  • Skagersvik
  • Gullspång
  • Otterbäcken

Dessa tider är preliminära beroende på hur arbetet flyter på, det kan variera några dagar fram eller tillbaka. Vi ber fastighetsägarna vara ute i god tid med sopningen av trottoarer.
Vi ber om ditt överseende med att gatusopningen kan medföra störningar under tidig morgon.

Ansvar för dig som fastighetsägare

Observera att kommunen inte gatusopar för vägföreningar, bostadsrätts- eller samfällighetsföreningar och att det är deras ansvar att ta upp gruset.

Du som fastighetsägare har ansvar för gångbana och trottoar utanför din tomtgräns.

Om du sopar ner gruset på körbanan så tar kommunens sopmaskiner med sig grus när den gör sin tur på kommunala gator.

Vissa gator kommer att beläggas med parkeringsförbud under ett dygn för att sopningen ska kunna utföras.

Sidan senast uppdaterad: