Se över växtligheten kring din tomt

Tänk på att se över växtligheten på din tomt för att skapa god sikt för säker trafik samt möjliggöra för drift och underhåll av gatorna.

Du som fastighetsägare kan hjälpa till att skapa en trafiksäker miljö genom att hålla din tomt i vårdat skick. All växtlighet som hänger ut utanför din fastighet innebär att framkomligheten och sikten försämras, vilket ökar olycksrisken för de oskyddade trafikanterna samtidigt som det försvårar för drift och underhåll.

Växtlighet som hänger ut från fastigheten kan orsaka olyckor då oskyddade trafikanter tvingas ut i körbanan eller att barn inte syns bakom en hög häck i en korsning. Den kan även medföra att kommunen i vissa fall har svårt att utföra arbeten på gatan så som sopning och asfaltering.

Det är din skyldighet som fastighetsägare att hålla din tomt i vårdat skick.

Mer information hittar du i foldern ”Klipp häcken”, se länk nedan.

Folder Klipp häcken Pdf, 982.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: