Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Studie av föroreningar i Otterbäcksviken

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat Gullspångs kommun medel till att genomföra ytterligare undersökningar av bottensedimenten i Otterbäcksviken. Vid tidigare genomförda undersökningar har förekomster av kreosot upptäckts. Föroreningarna kommer förmodligen ifrån ett impregneringsverk som fanns intill hamnen i Otterbäcken.
 
För att klarlägga vad som bör göras med föroreningarna, genomförs nu med hjälp av ett miljökonsultföretag, HIFAB från Linköping, en s.k. huvudstudie. Syftet med studien är att utifrån tidigare gjorda undersökningar och med kompletterande undersökningar bedöma och värdera risken för negativ påverkan på hälsa och miljö, samt föreslå eventuella åtgärder med att eliminera föroreningarna.
 
Arbetet startar under maj månad och ska vara avslutat senast 2011-12-15.

På uppdrag av Gullspångs kommun handlägger Tekniska förvaltningen MTG ärendet, i nära samarbete med Miljö- och byggnadsförvaltningen MTG. Ytterligare information lämnas av miljöinspektör Roberth Skogh 0501-75 60 41 eller miljöinspektör Håkan Magnusson 0501-75 60 36.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-07