Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Snöröjning

Traktor som röjer snö

Gullspångs kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet. Tillsammans med privata entreprenörer försöker vi skapa god framkomlighet för alla trafikanter.

Snöröjning prioriteras enligt följande:

Kommunens ansvarsområde omfattar ca 4,4 mil gator, bussgator, torg, parkeringsplatser och ca 3,0 mil gång- och cykelvägar. Vi jobbar så snabbt vi kan och utifrån en prioriteringsordning:

 1. Gång/cykelvägar och gator till centrum och till större arbetsplatser
 2. Gång/cykelvägar och gator till skolor
 3. Bostadsgator

Vädret går inte att förutspå någon längre period i förväg och måste ske utefter väderleksrapport. Väntas mer snö inom nära tid avvaktar vi med snöröjningen.

Snövallar vid din fastighet

Snöplogarna plogar upp snö på vissa gångbanor och trottoarer inom bostadsområden. Fastighetsägaren sandar då utanför snövallen vid halka. På de gångbanor/trottoarer där kommunen inte plogar upp snö ska fastighetsägaren skotta och sanda.

Att tänka på som fastighetsägare

 • Skotta och sanda vid snö och halka, glöm inte till sopkärlet
 • Bryt snövallen vid gatukorsningar
 • Ansvara för att häck, träd och buskar inte växer över gångbana/gata och hindrar trafikanter eller snöröjningsfordon
 • Ta bort farliga istappar ovanför gångbanan
 • Öppna till rännstensbrunnar vid snösmältning
 • Sopa bort sandningsgruset när våren kommit
 • Tänk på att inte skotta ut din snö på gångbanor/gator utanför tomten
 • Fastighetsägare har ansvar att hålla sin gångbana framkomlig men vänta med att skotta tills gatan är plogad.
 • Undvik att parkera fordon på gatan eftersom detta försvårar snöröjningen.

Gratis sand för privatpersoner

Behöver du sand för att sanda vid din fastighet? Du kan som privatpersoner kan hämta sandningsgrus från följande platser:
Kommunförrådet Hemmingsrud , Skagersvik
Kommunförrådet Vattebolsvägen, Hova

Ta med eget kärl.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-05

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan