Avfallsmottagning för fritidsbåtshamnar

Senast 1 januari 2024 ska alla fritidsbåtshamnar som har fler än 25 fritidsbåtar ha en godkänd avfallshanteringsplan samt en mottagningsanordning för avfall.

Detta enligt Transportstyrelsens nya föreskrift om mottagning av avfall från fritidsbåtar (TSFS 2023:12).

Senast den 30 november 2023 ska båtklubbar skicka in sina avfallshanteringsplaner till mbn@mariestad.se.

Under Relaterad information på denna sida finns informationsblad om mottagning av avfall från fritidsbåtar, blankett för avfallshanteringsplan samt direktlänkar till relevant information.

Sidan senast uppdaterad: