Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Snö och halka

Verksamhet teknik ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet och försöker skapa en god framkomlighet för alla trafikanter. Halkbekämpning och snöröjning sköts utifrån specialprognoser. Väntas mer snö inom nära tid avvaktar vi med snöröjning.

Snöröjning prioriteras enligt följande:

1. Gång/cykelvägar och gator till centrum och till större arbetsplatser
2. Gång/cykelvägar och gator till skolor
3. Bostadsgator

Undvik att parkera fordon på gatan eftersom detta försvårar snöröjningen.

Norrlandsplogning

Verksamhet teknik plogar upp snö på vissa gångbanor inom bostadsområden. Gångbanor som snöröjs se dokument nedan.

Att tänka på som fastighetsägare  
• Ansvara för att häck, träd och buskar inte växer över gångbana/gata och hindrar trafikanter eller snöröjningsfordon
• Ta bort farliga istappar ovanför gångbanan
• Öppna till rännstensbrunnar vid snösmältning
• Sopa bort sandningsgruset när våren kommit

Gratis sand för privatpersoner
Privatpersoner som behöver sandningsgrus kan hämta detta på följande platser:
Kommunförrådet, Hemmingsrud, Skagersvik
Kommunförrådet, Vattebolsvägen, Hova

Tag med eget kärl!

Sandsopning

I slutet av mars rensopar gatuenheten gatorna från vintersand. Observera att sandupptagningen kan fördröjas av snö och regn. Fastighetsägare ombeds där det är möjligt att sopa sand från området närmast fastighetsgränsen (1 meter), samt om möjligt parkera bilar på garageuppfarter istället för  på gatan så att sandupptagningen underlättas.
Vid sandupptagning kan del problem uppstå, vi ber om överseende med detta.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-30

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst VA/Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Länkar

Synpunkter och felanmälan

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan