Trafikanordningsplaner

När behövs en trafikanordningsplan?

​Om du ska utföra arbete på någon av kommunens gator, vägar eller gång- och cykelbanor behövs en trafiksanordningsplan (TA-plan) innan arbetet får påbörjas.

Vid vilken typ av arbete?

​De arbeten som det kan handla om är främst grävning, arbete i lift, uppställning av byggställning eller avstängningar i samband med en byggarbetsplats.

Arbeten som utför i och på kommunens gator, vägar och marker innebär ofta störningar och säkerhetsrisker. Därför finns bestämmelser för att underlätta framkomligheten och minimera riskerna, både för dem som utför arbetet som för dem som färdas i området.

Under dokument här på sidan finns länk till ansökningsblankett för TA-plan, föreskrifter för Arbete på väg samt en exempelsamling p hur en TA-plan kan se ut. Viktigt är dock att dessa anpassas utifrån varje arbetes specifika förutsättningar. Med ansökan ska en ritning över skyltningen bifogas.

Handläggningstiden för din ansökan är upp till 10 arbetsdagar från det att kompletta handlingar erhållits.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Fernando Cruz Del Aguila
Trafikingenjör
Telefon: 0501-75 62 26
E-post: Infobrevlåda verksamhet teknik

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Trafikanordningsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Exempelsamling TA-plan Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.