Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gräva på kommunal mark

När behövs grävtillstånd?

​För att utföra gräv- och schaktarbeten på kommunens mark (till exempel gator, gång- och cykelvägar, grönytor) krävs ett grävtillstånd.

Är det dessutom på någon av kommunens gator, vägar eller gång- och cykelbanor som du ska gräva i  behövs en trafikanordningsplan innan arbetet får påbörjas.

Ansökningsblankett samt gällande regler för grävningsarbeten på kommunal mark finner du i länkarna under relaterad information här på sidan. Med ansökan ska du bifoga en detaljerad karta eller skiss över det planerade arbetet.

Handläggningstiden för din ansökan är upp till 10 arbetsdagar från det att kompletta handlingar erhållits.

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-14

Relaterad information

Kontakt

Jonny Andersson
Gatuingenjör
Telefon: 0501-75 61 58
E-post: Jonny Andersson

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Länkar

Ansökan grävtillståndPDF
GrävbestämmelserPDF