Fyrverkerier

I helgtider finns några saker som man bör ta reda på och tänka på när man ska hantera fyrverkerier.

Det är många som tycker att det både är festligt och roligt med fyrverkerier. Det finns också de som tycker att de är obehagliga. Här kan du läsa mer om vad som gäller i samband med avfyrning av fyrverkerier. Till höger hittar även du som är hundägare tips och råd inför nyårsafton.

Tillstånd krävs

Det är 18-årsgräns för att köpa och använda fyrverkerier i Sverige. Polismyndighetens tillstånd krävs för att använda pyrotekniska varor på offentlig
plats med undantag för nyårsafton från klockan 23.00 och två timmar framåt. I ordningslagen (1993:1617) regleras användning av fyrverkerier. I paragrafen står bland annat att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Utöver detta måste du ta hänsyn till om det lokalt råder eldningsförbud på grund av extrem torka.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från Amnegårdens Vårdcentrum i Gullspång samt Mogårdens servicehus och servicehuset Bramsgården i Hova.

 

Det finns även information att läsa på polisens hemsida och på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida (MSB). Alla länkarna hittar du till höger på den här sidan.

Sidan senast uppdaterad: