Använda allmän plats

Allmän plats: gator, trottoarer, gång- och cykelbanor, torg, parker och grönområden.  Vill du använda allmän plats för tillfälliga aktiviteter krävs polistillstånd. Ska du gräva i marken krävs istället ett grävtillstånd. Är det dessutom någon av kommunens gator, vägar eller gång- och cykelbanor som du vill använd så kan en trafikanordningsplan krävas.

När krävs polistillstånd?

Polistillstånd krävs till exempel om du vill:

  • ställa upp en byggställning, en container, arbeta i en skylift eller stänga av gatan eller trottoaren för en byggarbetsplats
  • ha en uteservering eller en trottoarpratare (se Råd och regler under dokument)
  • anordna en offentlig tillställning eller allmän sammankomst så som till exempel marknad, loppis, musikuppträdande.

Länkar till Polisen och ansökningsblanketten hittar du till höger.

Kom ihåg att det är viktigt att söka tillstånd i god tid innan platsen ska nyttjas. Kommunen tar ute en avgift för visst nyttjande av allmän plats/kommunal mark enligt beslutad taxa.

Gäller det tävling eller uppvisning med fordon på väg, söker du tillståndet hos Länsstyrelsen.

För företag

På sidorna Tillstånd och regler under Företag och näringsliv finns all information för företag samlat. Där kan du läsa om vad som gäller kring användande av allmän plats för dig som företagare. Till exempel om du ska gräva på kommunens mark. Länk hittar du under relaterad information här på sidan.