Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Gata och hamn

Gatsoparmaskin

Gatusopning

I månadsskiftet mars/april påbörjar verksamhet teknik arbetet med att sopa vintersand från våra gator, gång- och cykelbanor.

 

En trasig gatlampa

Felanmälan

Hål i gatan, trasiga lampor eller träd som fallit ner i en park. Här kan du fylla i ett formulär för felanmälan, finns även som app att ladda ner.

 

Hitta snabbt

  • Vårstädning Nu påbörjas arbetet med sandupptagning! Du som fastighetsägare uppmanas att sopa ut sanden från din tomt och trottoar ut i gatan, innan städningen sker.
  • Snöröjning Gullspångs kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av det kommunala vägnätet. Tillsammans med privata entreprenörer försöker vi skapa god framkomlighet för alla trafikanter.
  • Gullspångs nya fina torg invigt Under skyltsöndagen den 2 december invidges torget i Gullspång. Ett tal hölls av Ann-Christin Erlandsson (kommunfullmäktiges ordförande) och Suzanne Michaelsen Gunnarsson (ordförande tekniska nämnden). Nu kan vi äntligen fira att Gullspångs centru...