Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Gullspångs centrum förskönas

Kartskiss över ny utformning av Gullspångs centrum

Under våren och hösten 2018 sker arbeten med att göra Gullspångs centrum till en attraktivare plats. Verksamhet teknik har nu i uppdrag att genomföra ny centrumparkering och ombyggnad av torget och Bankgatan.

Arbetet med att ta fram en gestaltningsplan genomfördes av Gullspångs kommun i dialog med invånare och företagare i Gullspång.Gestaltningsplanen antogs av kommunfullmäktige i april 2017.

Torgytan

Torget blir bilfritt och på torgytan skapas ett "rum" genom träd som planteras runt om i öppna planteringsbäddar och på sikt bildar tydliga väggar genom sina trädkronor. Planteringsytorna ligger i samma nivå som omgivande gatsten och i dessa ytor planteras också låg marktäckande växtlighet under träden. Runt planteringsytorna läggs granitkantsten. Den befintliga gatstensytan är ett gediget och värdefullt inslag och får alltså huvudsakligen ligga kvar. Här får även fortsättningsvis torghandel och andra tillfälliga arrangemang ske.

Mötesplatser

I nordöstra hörnet skapas ytterligare sittplatser och en extra bågformad planteringsyta med mindre träd. Här sitter man vänd mot sydväst och har viss utblick över torget men skyls också av växtligheten framför som också ger skugga. Detta blir en naturlig mötespunkt där man kan sitta ned och invänta varandra.

Även i västra delen av torgytan skapas en plats vid mötet med Västergatan, där placeras några lekmöjligheter. En bra mötespunkt för den som har barn och som också ligger lite mer undanskymd från trafikmiljön.

Mellan Bankhuset och torgytan anläggs en yta där granittrappsteg och träytor, med träd planterade i sig, varvas. Detta ger bra informella sittplatser både på sten och trä, samt en fin övergång till det lite högre belägna Bankhuset.

Parkering

En ny asfalterad centrumnära parkering med cirka 45 nya parkeringsplatser anläggs bakom Bankhuset. Två nya handikapplatser och en lastzon anläggs utmed Bankgatan. Under tiden när torget byggs om så flyttas torghandeln på tisdagar tillfälligt till denna parkering. När torget står färdigt så kommer torghandeln fortsätta att vara på torget.

Trafiken

Bankgatan enkelriktas så att trafiken går in från Storgatan och mot söder. Mellan torget och ICA är ytan upphöjd och belagd med marksten vilket signalerar för fordonsförare att det är en yta som delas av fordonstrafik och gående.

Körytor och trottoarer på Bankgatan får asfalt som ytskikt och på västra sidan ligger två parkeringar för rörelsehindrade samt en lastzon. Mellan dessa ytor planteras träd, med skelettjord under mark. Utmed den östra trottoaren mot Icas byggnad kan man gå utan att behöva passera parkerade bilar, vilket underlättar vid passage med exempelvis kundvagnar. Träden skapar en vackrare och mer omsorgsfull miljö utmed Bankgatan och kopplar ihop den med torgytan på ett naturligt sätt.

Kartskiss av omgestaltning av torget och Bankgatan i Gullspångs centrumPDF
Sammanfattning inklusive exempelbilderPDF

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-02