Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Förbjudet med vänstersväng från och till Gårdsjövägen från den 13 december

Skiss över Gårdsjökorsningen vid E20

Trafikverket meddelar att från den 13 december släpps trafiken på i norra delen av E20 projektet. I samband med detta förbjuds vänstersväng från och till Gårdsjövägen, väg 3063. Korsningen kommer att skyltas med förbjuden vänstersväng. Endast högersväng är tillåtet från och till Gårdsjövägen.

Denna trafikering kommer att gälla till dess att ny väg från Hederna till Gårdsjövägen är byggd och korsningen på E20 kan stängas.Trafik från Gårdsjövägen som ska köra till Hova får svänga höger och vända vid Bahult. Trafik norrifrån på E20 som ska köra till Gårdsjövägen får köra förbi korsningen till Hova och vända. Påbjuden högersväng kommer att skyltas och förstärkas med refug av trafikledningslist och kantstolpar i korsningen med Gårdsjövägen. 

Norra delen klar för trafik

E20 förbi Hova byggs om till mötesfri väg med huvudsakligen två körfält i vardera riktningen. Den norra delen av projektet är nu färdig för trafikering. Cirka tre kilometer från Berget till Bahult planeras för påsläpp av trafik onsdag 13 december. Mitträcke och sidoräcken är monterade och två körfält målas i vardera riktningen. Hastighet kommer att vara 80 km/tim tillsvidare. Mitträcke sätts förbi korsningen.

Kontakt med Trafikverket

Eventuella synpunkter på hur trafiken fungerar kan sändas till marita.karlsson@trafikverket.se, telefon 010-123 61 39
eller till stefan.fors@skanska.se, telefon 010-448 81 56.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-11

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan