Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Nu ska Gullspångs centrum förskönas

Grov skiss över kommande åtgärder i Gullspångs centrum

Gestaltningsplanen för Gullspångs centrum är nu beslutad och etapp 2a påbörjas redan i år. Arbetet med att ta fram gestaltningsplanen för Gullspångs centrum har pågått under en längre tid och dialog har förts med både näringsidkare och invånare. Många idéer och synpunkter har samlats in och avspeglas nu i den beslutade planen. 

En grov skiss finns framtagen men exakt hur det ska se ut kommer visa sig efter projekteringen som görs under 2017. Förutom projektering kommer parkeringen bakom gamla bankhuset att asfalteras. Resultatet av projekteringen kommer sen att utföras under 2018. 1,1 miljoner finns avsatta för att göra torget och dess omgivning vackrare för invånare och besökare..

Det första etappen i planen är redan genomförd och det är parkeringsplatsen vid infarten till Gullspångs centrum. Nästa etapp handlar om torget och Bankgatans utformning.

Här kan du läsa hela gestaltningsplanen och de olika etapperna som den är indelad i.PDF

Här kan du läsa vad som blir nästa steg i etapp 2.PDF

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-07

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan