Till startsidan för kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Hastighetsdämpning

Verksamhet teknik arbetar strategiskt med att förbättra trafiksäkerheten för alla trafikantslag. Detta arbete styrs bland annat av efterfrågan från kommuninvånare om hastighetsdämpande åtgärder.

För att ett farthinder ska anläggas på en gata tas hänsyn till följande:

 • Trafikräkningar
 • Hastighetsmätningar
 • Polisrapporterad olycksstatistik
 • Sjukhusrapporterad olycksfallsstatistik
 • Boendeundersökningar
 • Där trottoar/gångcykelväg saknas, och att uppmätt medelhastighet är högre än 35 km/h.
 • Att det är samlingsplatser för barn (skola, lekplats) samt att majoriteten av de boende önskar åtgärder.

För åtgärd gäller följande

 • Vid 4-5 punkter bör åtgärder anläggas.
 • Vid 3 punkter kan åtgärder övervägas.
 • Vid 0-2 punkter är det tveksamt med åtgärder.

Förening som vill bygga farthinder ska göra det i samråd med verksamhet teknik ngen. Föreningen  får själv bekosta åtgärderna.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst VA/Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Dokument

Exempel på trafikmätningPDF

Länkar

Synpunkter och felanmälan

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun