Upphandling

Kommunens avtal och inköp föregås av en upphandling i någon form. Hur en upphandling i en kommun ska genomföras regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU). Om du vill läsa mer om offentlig upphandling, och det gällande regelverket, finns det mycket information att hämta på Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndigheten hemsidor.

LOU och kommunens riktlinjer utgör tillsammans grunden för kommunens upphandlingar. I riktlinjerna framgår bland annat principer, organisation och uppgiftsfördelning som gäller vid kommunens upphandlingar.

Organisation för upphandling och inköp

Gullspångs kommun har en centraliserad upphandlingsfunktion som utför de formaliserade upphandlingarna och tecknar avtal. Inköpsorganisationen är däremot decentraliserad. Detta innebär att de faktiska inköpen/beställningarna görs av behöriga beställare i respektive verksamhet. Den tekniska verksamheten utför upphandlingar av bygg- och anläggningsentreprenader.

Upphandlingar i samarbete

Gullspång och Mariestad har ett avtalat samarbete inom upphandling. Inom kommunsamarbetet med Töreboda och Gullspång administrerar Mariestad även upphandlingar för tekniska verksamheten samt och miljö och bygg. Vi samverkar även regelbundet med andra kommuner i närområdet.

Miljö och etik

I kommunens riktlinjer för inköp och upphandling framgår att kommunen ska ställa miljömässiga, sociala och etiska krav vid upphandlingar. Gullspångs kommun är ansluten till Hållbarhetskollen. Detta innebär att kommunen är en del av ett system där man delar på kostnaden och koordinerar uppföljning av sociala krav. Myndigheter som deltar bidrar till att förbättra arbetsförhållanden hos de företag som ingår i leverantörskedjan av tillverkare av varor till svenska kommuner, landsting, och deras bolag.

Olika former av upphandling

Det finns olika lagstadgade beloppsgränser som avgör vilka regler som ska följas vid en en offentlig upphandling. Upphandlingar vars värde överstiger ca 585 000 kronor ska annonseras och genomföras enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Detta värde är brukar kallas för direktupphandlingsgräns.

Direktupphandling är en något mindre formell upphandling som kan användas om värdet på det som ska upphandlas är lägre än direktupphandlingsgränsen, och det saknas ett upphandlat avtal att avropa från. Någon annonsering krävs inte utan kommunen kan vända sig direkt till leverantörer på marknaden. Även om LOU inte gäller i sin helhet för en direktupphandling ska de grundläggande principerna följas.

Sidan senast uppdaterad: