Serveringstillstånd

För att kunna servera alkoholhaltiga drycker behöver du ansöka om serveringstillstånd. Tillstånd för servering kan ges till allmänheten eller i slutna sällskap. Tillståndet kan antingen gälla året runt eller vid ett enskilt tillfälle beroende på om du driver en verksamhet eller planerar en enstaka aktivitet.

Vart ansöker jag om serveringstillstånd?

Gullspångs kommun ingår i samarbetet med Tillståndsenheten i Samverkan TiS som handlägger ärenden som rör serveringstillstånd. Tillståndsenheten har en e-tjänst där du gör din ansökan om serveringstillstånd eller ansökan om försäljning av folköl. Länk till e-tjänsten hittar du under Relaterad information - Länkar.

Vad kostar en ansökan?

Vid ansökan har kommunen rätt att ta ut en avgift för prövning och tillsyn enligt alkohollagen. Denna betalas i form av avgifter och inte skattemedel och vid ansökan ska du samtidigt betala in ansökningsavgift till bankgironumret nedan. Avgifterna hittar du i dokumentet Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen under Relaterad information. Ansökan behandlas inte förrän ansökningsavgiften är betald. Avgiften betalas in på nedanstående bankgiro.

Lidköpings kommun bankgiro: 5769-3665.

En årlig avgift för tillsyn tillkommer. I dokumentet Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen som du finner under Relaterad information kan du läsa om gällande avgifter.

Hur lång tid tar det?

Ett tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap handläggs av alkoholhandläggare och beslutas av enhetschef. Ansökan bör lämnas senast två veckor innan tillställningen planeras att ske.

Alla övriga typer av serveringstillstånd handläggs av alkoholhandläggaren men beslutas i vård- och omsorgsnämnden. Dessa ansökningar är relativt omfattande där bland annat remisser ska skickas till andra myndigheter för yttrande. Den genomsnittliga handläggningstiden uppskattas till cirka tre månader.

Alkoholservering på särskilda boenden

Vid servering av alkoholdrycker på boenden och besökare på särskilda boenden krävs inte serveringstillstånd, men kommunen ska meddelas och en egenkontroll ska lämnas in till kommunen.

Läs mer om alkoholservering på särskilda boenden i dokumentet Alkoholservering på särskilda boenden som du finner under Relaterad information.

Tillståndsenheten i samverkan TiS

Alla ärenden som rör serveringstillstånd i Gullspångs kommun handläggs av Tillståndsenheten i samverkan TiS, i Lidköpings kommun.

Sidan senast uppdaterad: