Tillfällig hantering

Tidigare fanns begreppet "Tillfällig hantering" i vägledningen till hur livsmedelslagstiftningen skulle tolkas. Detta medförde att det blev en hel del verksamheter som inte registrerades trots att de hade viss kontinuitet alternativt viss grad av organisation.

Begreppen viss kontinuitet och viss grad av organisation

Ett företag är en verk­sam­hetsform som förutsätter viss kontinuitet och en viss grad av organisation. Det framgår av beaktandesats 9 i förordning (EG) nr 852/2004. 

Om en livsmedelsverksamhet inte bedrivs på sådant sätt att både kravet om viss kontinuitet och om viss grad av organisation är uppfyllt bedrivs den inte som ett livs­medels­företag. 

Om en verksamhet inte bedöms bedrivas med tillräcklig grad av organisation, kan den pågå kontinuerligt utan att verksamheten därmed ska anses bedrivas som ett livsmedelsföretag. Exempel på det är en bilverkstad eller en frisersalong som ställer fram en kaffetermos och en kakburk till sina kunder, eller en familj som håller några få värphöns och säljer eller ger bort de ägg de inte kan äta upp själva till grannar, kollegor eller släktningar. 

På samma sätt gäller att om en verksamhet inte bedrivs med tillräcklig grad av kontinuitet, kan den vara väl organiserad utan att därmed anses bedrivas som ett livsmedelsföretag. Exempel på det är matservering till många personer på en stor festival under en dag. Ett annat exempel är en primärproducent som några gånger per år säljer sina produkter på torget eller på gården. Här uppfylls kriteriet viss grad av organisation, men inte viss kontinuitet. 

Observera att en livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet vid en godkänd eller registrerad livsmedelsanläggning tillfälligt eller varaktigt utökar med verksamhet på annan plats, bedrivs även den extra verksamheten som ett livsmedelsföretag. Det kan till exempel gälla en restaurangägare som serverar mat i ett restaurangtält vid en festival.  Det krävs alltså inte någon bedömning av om den nya verksamheten i sig bedrivs med viss kontinuitet och grad av organisation. 

Det kan gå att föra in den utökade verksamheten i den befintliga registreringen eller godkännandet.

Viktigt att tänka på

Även om du inte uppfyller kraven för viss kontinuitet och viss grad av organisation är du skyldig att ha kontroll på vad lagstiftningen säger om livsmedelshygien och säker hantering. Om det är en förpackad produkt som du tillverkat själv eller delat upp i mindre är du skyldig att ha en korrekt märkning.

Läs mer om märkning och vägledningar på Livsmedelsverkets hemsida via länk.

Om verksamheten ska ske utomhus finns det mer att läsa i dokument "Riktlinjer för livsmedelshantering utomhus".

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Livsmedelsverkets info om märkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vägledningar Länk till annan webbplats.

Dokument

Riktlinjer för livsmedels-hantering utomhus Pdf, 76.2 kB, öppnas i nytt fönster.