Anmäl din verksamhet

Innan du startar en livsmedelsverksamhet ska du göra en anmälan om registrering till oss på Miljö- och byggnadsförvaltningen. Syftet med kravet på registrering är att vi ska känna till din verksamhet och kunna planera kontrollen. Detta gäller om du ska starta t ex en restaurang, butik, café, gatukök eller kiosk.

Registrera din livsmedelsverksamhet

Om du har planer på att starta en livsmedelsverksamhet som exempelvis gatukök, pizzeria, café eller livsmedelsbutik, ska du lämna in en anmälan om registrering. En sådan anmälan ska lämnas till kommunen senast 14 dagar innan den planerade starten för verksamheten.

Om du lämnat en komplett anmälan och fått beslut om registrering, kan du efter 14 dagar starta verksamheten utan krav på slutkontroll av din verksamhet. I samband med att vi fått in din anmälan registreras och diarieförs de uppgifter du angivit. Du får därefter en skriftlig bekräftelse om att din verksamhet är registrerad och ett beslut om registreringsavgift som tas ut för att handlägga din anmälan.

Om du anordnar en dricksvattenanläggning eller har egen brunn i din livsmedelsverksamhet ska även den registreras eller godkännas. Se mer under fliken Egen Brunn i menyn till vänster.

Vilket ansvar har jag som företagare?

När du startar din verksamhet är det du som företagare som ansvarar för att alla krav i lagstiftningen som gäller anläggning och utrustning uppfylls. Exempelvis behöver lokaler, utrustning, livsmedel och arbetssätt säkras upp så att du inte vilseleder konsumenten.

Vad gäller för animalieanläggning?

Om du ska starta ett slakteri, styckningsanläggning, anläggning för fisk och skaldjur eller annan animalieanläggning måste verksamheten godkännas före start. Vid en prövning för godkännande behöver vi ritningar och beskrivning över rutiner och ditt program för egenkontroll.

Tillsyn över anläggning

Vi besöker din anläggning innan du startar för att kontrollera att verksamheten stämmer överens med din ansökan. Då får du presentera din verksamhet och visa hur du använder lokaler, inredning och utrustning. Du får berätta om dina rutiner och arbetssätt och hur du kontrollerar att livsmedlen blir säkra.

Du ska även kunna visa att du och alla dina anställda som hanterar livsmedel har tillräckliga kunskaper om livsmedelssäkerhet. I detta fall kommer bedömningen om det finnas förutsättningar att sälja säker mat göras innan du fått starta alternativt fortsätta med verksamheten.

Våra synpunkter sammanställs och en skriftlig rapport skickas till dig efter besöket.

Hur snabbt får jag svar?

Vårt mål är att du ska få ett skriftligt beslut eller ett registerutdrag inom två veckor, från det att komplett anmälan/ansökan kommit in till oss. Länk till vår självserviceportal där blankett för registrering hittar du under Relaterad information här på sidan.

Animalieanläggning ska godkännas

Om du ska starta ett slakteri, styckningsanläggning, anläggning för fisk och skaldjur eller annan animalieanläggning måste verksamheten godkännas före start.

Vid en godkännandeprövning behöver vi ritningar och beskrivning över rutiner och ditt egenkontrollsystem.

Vi gör besök i din anläggning innan du startar för att kontrollera att din verksamhet stämmer överens med din ansökan. Bedömningen ifall det verkar finnas förutsättningar att tillhandahålla säker mat görs innan du får starta din verksamhet istället för efter du har startat.

Hur snabbt får jag svar?

Vårt mål är att du ska få ett registerutdrag alternativt skriftligt beslut inom två veckor från det att komplett anmälan/ansökan kommit in till oss.

Blanketter för anmälan och godkännande hittar du under länkar.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information