Brandfarlig vara

Brandfarlig vara

Hantering och förvaring av brandfarlig vara kan orsaka stora skador om det inte görs på rätt sätt. Därför ska den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarlig och/eller explosiv vara ha tillstånd för det.

Vad är en brandfarlig vara?

Exempel på brandfarliga varor är bensin, thinner, lacknafta, rödsprit, spolarvätska, fotogen, dieselolja, färger med lösningsmedel, gasol med mera.

Var söker jag tillstånd?

Tillstånd söks numera hos Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Se länk under Relaterad information här på sidan.