Nätverk inom olika branscher/ inriktningar

Syftet med nätverken är att öka samverkan, dela kunskap och utbyta erfarenheter. Tillsammans kan vi identifiera resurser, behov och hinder för att driva förändring och utveckling.

I nätverken kan du få råd, konkreta verktyg och tips och du kan dela med dig av dina erfarenheter. Att ha kontakt och få hjälp av andra som står inför liknande projekt skapar lyckade projekt. Samarbete över gränserna skapar innovation och kreativitet och tillsammans utvecklar vi kommunen.

Nätverk inom olika branscher/ inriktningar

  • Fastighetsägarna 5 september klockan 17-19, Kommunhuset i Hova
  • Industri & tillverkning 20 september klockan 17-19, Kommunhuset i Hova
  • Handel & service nätverkande 5 oktober klockan 18-20, Arfen konferens i Gullspång
  • Nätverk för kvinnliga företagare och företagsladare, nästa träff är 19 oktober klockan 18:00, Hova Rörledningsaffär. Fokus på företagande.

Anmäl dig till Katariina.Ikonen@gullspang.se
Anmäl matallergi när du anmäler dig.

För mer information se Facebook, Gullspångs kommun näringsliv Länk till annan webbplats..

Väl mött,

Katariina Ikonen, Näringslivsutvecklare och Agatha Lahaise, Turismansvarig

Sidan senast uppdaterad: