Gullspångs kommun årets klättrare i Västra Götalands län

Diagram som visar att Näringslivsklimatet i Gullspångs kommun har ökat

Gullspångs kommun klättrar mest i hela Västra Götaland i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. I årets ranking placerar sig Gullspångs kommun på plats 157 av landets 290 kommuner, vilket är en förbättring med 90 placeringar sen förra årets mätning. För Gullspångs kommun och alla företagare i kommunen är detta glädjande nyheter.

De enskilda frågor som toppar listan av förbättringar från tidigare mätning är:

  • Hur företagen upplever mobilnät och bredband i kommunen +97 placeringar
  • Sammanfattande omdöme om företagsklimatet +76 placeringar
  • Service och bemötande +73 placeringar

-Näringslivsklimatet är oerhört viktigt för en kommun och något som vi ständigt arbetar med. Dialogen med det lokala näringslivet sätter vi stort värde på, där vill jag särskilt nämna vårt näringslivsråd som en viktig arena för dialog med företagen. Även väldigt kul att se att våra satsningar på utbyggnaden av bredband gett resultat säger Carina Gullberg, kommunstyrelsens ordförande.

Fakta om rankingen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2020 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2020 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Under 2020 har Svenskt Näringsliv uppdaterat enkätfrågorna och rankingen. Hela listan och mycket annat material om lokalt företagsklimat finns på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Filden visar en graf över rankingutvecklingen år för år 2009-2020 där kurvan stiger upp åt höger..

Sidan senast uppdaterad: