Företag har nu möjlighet att begära anstånd med avgifter och snabbare betaldag på fakturor

Många företag har det tufft ekonomiskt till följd av Coronapandemin. Företag som är i behov av att begära anstånd med avgifter till kommunen samt snabbare betaldag på fakturor kan därför höra av sig till kommunen.

Företag som på grund av Coronapandemin behöver ansöka om möjlighet till anstånd gällande kommunala tillsynsavgifter, tillståndsavgifter, hyror, avgifter för allmän plats och VA-avgifter kan höra av sig till kommunen. Se kontaktuppgifter på fakturan.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 1 april 2020 beslutades även att leverantörsfakturor ska betalas skyndsamt till de företag som själva begärt att få betalt snabbt. Beslutet gäller under den tid som coronapandemin fortlöper.

Sidan senast uppdaterad: