Nyhetsbrev

Det är mycket som pågår i Gullspångs kommun. I vårt nyhetsbrev kan ni läsa om en del av alla de saker som händer.

Skagerns Energi AB

Fiber till enskilda hushåll är i stort sett klart, just nu är det ca 20 hushåll i Gullspång och knappt 10 hushåll i Hova kvar att ansluta. Förseningen beror på uteblivna markavtal och grävning på Trafikverkets gator.
När hushållen är klara kommer flerfamiljshus, hyreshus och företag att anslutas.

Värmeleverans till Gullstensskolan via pelletsanläggning kommer att driftsättas under september.

Gullspångsbostäder AB

Nybyggda Åsterudsbacken har endast 7-8 lediga lägenheter kvar. I Otterbäcken har bolaget renoverat totalt 32 kök. Bramsgården får ny undercentral för värme och varmvatten. Gullspångsbostäder har nu sålt Hova förskola till Gullspångs kommun.

E20

Trafikverket håller tidsplanen och planerar att släppa på trafiken på de nybyggda delarna av E20 under vecka 42. Även den nya cykelbana till Regnbågsskolan och nya vägen till Gårdsjö kommer att börja trafikeras då. Efter det och fram till juni 2019 kommer Trafikverket jobba vidare med cirkulationsplatsen mot Hova centrum, den delen av E20 som är kvar i befintlig sträckning, anpassning av lokalvägar, planteringar mm. Slutbesiktning av projektet sker till midsommar 2019.

Gullspångs kommun arbetar vidare med etablering på det som kallas Handelsplats E20. Förhoppningsvis kan en första etablering ske redan nu under hösten/vintern.

Gullspångs centrum förskönas

Försköningen av Gullspångs centrum pågår för fullt, arbetet planeras vara klart månadsskiftet oktober/november. Vi ser fram emot att kunna erbjuda ett snyggare och mer tilltalande centrum framöver. Många har engagerat sig i arbetet under flera år, bland annat i flera medborgardialoger och det är därför extra roligt att nu se resultatet av detta.

Södra Otterbäcken

Just nu pågår arbetet med att justera detaljplanehandlingarna för Södra Otterbäcken. Efter samrådet har alla yttranden sammanställts och i största möjliga mån tillgodosetts. Detaljplanen ska skickas ut för granskning senare under hösten, innan den kan bli antagen av Kommunfullmäktige. Granskning av planhandlingarna innebär att de justerade handlingarna skickas ut till alla de som fick handlingarna under samrådsskedet. Planhandlingarna kommer även att publiceras på kommunens hemsida.

Hova hotell blev BriQ Hotell

I maj 2018 öppnade BriQ Hotell i Hova med både hotell- och restaurangverksamhet. Kommunen som äger fastigheten har tillsammans med Hova Utveckling AB renoverat hotellet och restaurangen. Ett lyckat samverkansprojekt mellan kommunen och de lokala företagen.

Allaktivitetshall

I Gullspång har flera föreningar gått samman och bildat GAEF (Gullspång Arena ekonomisk förening). De har arbetat fram en projektplan för att bygga en allaktivitetshall bredvid Gullstensskolan i Gullspång. Just nu bereder kommunen ärendet tillsammans med föreningen för att utreda om detta kan bli verklighet.

FEEL GOOD DAG

Den 22 september är det dags för en FEEL GOOD DAG – en fullspäckad dag för hela familjen. Det är fri entré och det blir aktiviteter för stora och små mellan klockan 10−17. Förutom en föreläsning om hur man får balans i livet, erbjuder Malin Ewerlöf ett träningspass med fokus på löpning. På plats finns även Lina Bengtsdotter med boken Francesca och Stefan Holm med boken Svenska sportbitar – de båda släpper exklusivt sina böcker på vår FEEL GOOD DAG, en vecka innan övriga Sverige! Hållpunkter under dagen:

10.30 - Malin Ewerlöf håller i en föreläsning som handlar om hur man får balans i livet. Hur man kan få in motion i livspusslet.
11.45 - Gruppträningspass som hålls av Malin Ewerlöf. Malin kommer fokusera mest på löpning. Oavsett om du är tränad eller otränad så är du välkommen att delta. Alla deltar på egna villkor. Ingen föranmälan krävs. Träningspasset sker utomhus.
13.00 - Stefan Holm berättar om sin bok men även om hans karriär. Det kommer att finnas chans att ställa frågor och få en pratstund med Stefan.
14.00 - Lina Bengtsdotter berättar om uppföljaren till sin debutroman

Sommarens värme och torka

Den extremt varma och torra sommaren gjorde att många ställdes inför nya utmaningar inte minst inom lantbruket. Grill- och eldningsförbud infördes och även bevattningsförbud. Kommunen arbetade mycket med kommunikation under sommaren för att sprida information om det rådande läget till så många som möjligt. Många av er var delaktiga i arbetet och till er vill vi rikta ett stort tack.

IM

Höstterminen -18 startar Gullspångs kommun Introduktionsprogrammet, språkintroduktion. IM-språkintroduktion har som syfte att förbereda eleverna för vuxenlivet genom att skapa förutsättningar att fortsätta sina studier på ett nationellt program, andra studier eller träda ut i arbetslivet. Innehållet har fokus på att bli en fungerande vuxen i det svenska samhället, att utveckla en tillit till sig själv och sina förmågor och därmed innehålla många möjligheter till personlig utveckling. IM-språkintroduktion kommer i Gullspång att ha fokus på svenska, matematik och engelska. Det är ämnen som man behöver för en fortsatt väg mot ett nationellt gymnasium. Dessutom kommer utbildningen att innehålla många tillfällen till praktik och studiebesök vilket är en mycket viktig del för elever att utveckla sig och gå vidare in i arbetslivet.

Kvällsförskola

Gullspångs kommun erbjuder nu även kvällsförskola för den som har behov av omsorg på kvällstid. Kvällsförskolan finns på förskolan Lysmasken i Gullspång.
Öppettider är måndag-fredag 06.00 fram till kl. 22.30. Under kvällen kommer det att serveras kvällsmat, och anordnas sovplatser. Inskolning sker vid behov och utifrån individuella önskemål. Mer information finns på kommunens hemsida.

Förskolans kompetensutvecklingsdagar

Kommunens förskolor stängs fyra dagar per år för planering och kompetensutveckling av pedagogerna. Under dessa dagar är en eller två förskolor öppna vid behov. Information om vilka stängningsdagarna är lämnas i god tid. De föräldrar som under en sådan kompetensutvecklingsdag är i behov av barnomsorg, är välkomna att lämna sitt barn på en avdelning i Gullspång eller på en avdelning i Hova. Man anmäler behovet till sin förskola/fritidshem senast två veckor innan kompetensutvecklingsdagen.

Ambassadörer

Vi har som ni säkert sett flera berättelser på kommunens hemsida som beskriver hur livet i Gullspångs kommun kan se ut. Både från privatpersoner och företag som berättar om vad de uppskattar med vår kommun och hur de hittat livskvalitén här. Dessa berättelser fortsätter vi att sprida i marknadsföringssyfte för att få fler att flytta hit och för att få fler att driva företag här. Men det kanske allra viktigaste att påminna om är ju att vi alla är ambassadörer för vår kommun. Det är alla vi som medborgare och företagare som tillsammans utgör den starkaste kraften att marknadsföra vår kommun som en plats där människor trivs att bo och driva företag på. Vi vill uppmana er alla att ta chansen att i alla sammanhang oavsett om du är på affärsmöte, fest eller semesterresa berätta om de positiva saker som du upplever med Gullspångs kommun. Förse andra med argument varför man ska driva företag och bo här. Vi har mycket att vara stolta över i vår lilla kommun så glöm inte bort att berätta det så mycket du kan. Om vi tillsammans sprider bilden av Gullspångs kommun med positiva ord och berättelser så kommer vi nå långt, mycket längre än vad många reklamkampanjer når. Vi vill ju att fler ska få chansen att upptäcka livskvalitén vi har här, eller hur? Läs gärna mer på www.gullspang.se/livskvalitet

MTG-kommunerna deltog i Krisberedskapsveckan 2018

Den 28 maj – 3 juni deltog MTG-kommunerna (Mariestad, Töreboda och Gullspång) i Krisberedskapsveckan 2018. Den nationella kampanjveckan har syftet att öka invånarnas förmåga att själva kunna tillgodose behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget. Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” skickades även ut till alla hushåll i hela landet. Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner deltog i Krisberedskapsveckan genom att sprida information för att öka invånarnas beredskap inför svåra påfrestningar. Störningar i samhällsfunktioner kan ju även drabba er företagare och det är ju såklart väldigt viktigt att även ni planerar och vidtar de åtgärder som ni kan ställas inför vid till exempel strömavbrott, it- och teleavbrott, översvämning, och så vidare. Det finns några filmer där man får tips på hur man som privatperson kan förbereda sig. Filmerna finns på www.dinsakerhet.se

Sidan senast uppdaterad: