Tack för ett gott samarbete!

God jul och gott nytt år

Vi i Gullspångs kommun vill tacka alla företag, föreningar och invånare för ett gott samarbete under 2017. I detta nyhetsbrev kan du ta del av några av alla de saker som hänt under hösten. Vi ser fram emot ett minst lika spännande 2018.

Näringsliv

När Svenskt Näringsliv i september presenterade resultatet från sin årliga ranking av näringslivsklimatet i kommunerna hade Gullspångs kommun klättrat näst mest i hela Sverige. Med en klättring på hela 91 placeringar återfinns nu Gullspång på plats 162 av Sveriges 290 kommuner. Arbetet med att fortsätta klättringen pågår hela tiden och vi kan nu med glädje berätta att det första mötet med Näringslivsrådet har genomförts.

Näringslivsrådet hade en mycket bra dialog om vad som hänt under 2017, vad som är på gång framöver samt hur vi kan utveckla vår kommun och våra företag tillsammans. Vi ser fram emot nästkommande möten där vi kan fortsätta lära av varandra.

Under hösten har Gullspångs kommun tagit hjälp av Hova Utvecklingsbolag AB för att hitta intressenter till Handelsplats E20. Arbetet med att hitta intressenter samt utformningen av platsen fortsätter under 2018.

Under 2018 är avsikten att genomföra fyra stycken företagsfrukostar. Datum för dessa frukostar fastställs i januari och kommer sedan att kommuniceras ut.

Plan- och mark

Just nu händer det mycket inom kommunens fysiska planering, vissa saker mer synliga än andra. I Otterbäcken arbetar vi just nu med ett förslag som skulle möjligöra byggnation av bostäder. I Gullspång kommer första etappen för att försköna centrum påbörjas under nästa år. I Hova fortgår Trafikverkets utbyggnad av E20.

Fastighet

Hösten har till stor del bestått i utförande av stora och mindre projekt som i flera fall har föregåtts av flerårigt förberedelse och planering. Renoveringen av Gullstensskolan har efter lång projektering nu tagit riktig fart. Under sensommaren och hösten har utemiljön till stor del färdigställts. I kök, matsal och slöjdbyggnaden är ombyggnadsarbeten färdigställda. På Lysmaskens förskola har byte av yttertak skett, entréer har renoverats och en mängd mindre åtgärder för att säkerställa inomhusmiljön utförts. I Hova har hotellet varit den stora frågan och där avtal nu är tecknat och renoveringsarbeten tagit fart i ett gott samarbete mellan fastighetsavdelningen, kommunen, Hova Utveckling AB samt entreprenören som skall driva verksamheten.

Turism

Besöksnäringen i Gullspångs kommun kan se tillbaka på ett bra 2017. De tre campingar som finns i vår kommun har haft en uppgång 2017 jämfört med 2016. En camping har ökat nästan 15 % och har redan nu nästintill fullbokat för säsongen 2018. Ett företag som hyr ut sommarhus har haft hela säsongen fullbokad. Ställplatsen på Göta Holme har varit mycket välbesökt juni-augusti. Som alltid är Hova Riddarvecka det störta evenemanget vi har i kommunen. Många föreningar är involverade i arbetet med Riddarveckan vilket verkligen gör det till en angelägenhet för hela kommunen.

Gullspångs kommun har fått väldigt mycket publicitet under våren/sommaren då Lina Bengtsdotter släppt sin debutroman ”Annabelle” som utspelar sig i Gullspång. Vad det har gett för resultat i år vet vi inte, men det är tacksamt med den typen av publicitet och vi har förhoppningar om att det ska bidra till ett ännu bättre 2018 för besöksnäringen.

Gullspångs bostäder AB

Bolaget har under 2017 rivit äldre magasinsbyggnader på klockaren 5, 8 och 9 samt renoverat på klockaren 8 och 10 i Gullspångs centrum. På Åsterudsbacken i centrala Hova har renovering/ombyggnation av 24 stycken lägenheter färdigställdes till en kostnad av ca 35 Mnkr. Hova 3:85 (Bikupan) renovering/ombyggnation till förskola färdigställdes i början av december, verksamheten flyttar in under januari 2018. I Otterbäcken pågår standardhöjning av kök. Hela beståndet i Gullspångs bostäder om ca 300 stycken lägenheter har under november ställt om till sortering av matavfall.

Skagerns energi AB

Stamnätsutbyggnad av fiber till enskilda hushåll i tätorterna Hova och Gullspång pågår. Vänerenergi räknar med att alla beställningar för Hova och Gullspång ska vara inkopplade till runt halvårsskiftet 2018.

Medborgarundersökning

Nu har resultatet av höstens medborgarundersökning kommit. Undersökningen har utförts av SCB (Statistiska centralbyrån) på uppdrag av Gullspångs kommun. Vi ser att resultatet har förbättrats på i stort sett alla punkter sedan förra undersökningen 2013. Medborgarna är helt enkelt mer nöjda med sin kommun nu och platsen de valt att leva sitt liv på. Ett bevis på att vi arbetar på rätt spår. Mer information om resultatet kommer under december månad så håll utkik på kommunens hemsida och i våra sociala medier.

Utökad service

Gullspångs kommun har utökat servicen i Gullspång. Helgfria tisdagar mellan klockan 10-12 finns tjänstemän från kommunledningskontoret i Turistinformationens lokaler (affärshuset Laxen) för att ta del av synpunkter, förmedla information mm.

Livskvalitet

Nu har vi inte mindre än tio ambassadörer som på hemsidan berättar om hur de hittade sitt drömboende i Gullspångs kommun. Fyra av dessa ambassadörer är företagare som berättar om vilka fördelar det är att driva företag här. Kampanjen har fått stor spridning i hela landet inte minst i sociala medier. Med detta vill vi locka fler att flytta hit och få fler att driva företag här. Vi vill också öka medborgarnas stolthet för sin kommun och göra fler medvetna om att man själv kan påverka kommunens varumärke mer än man kanske tror. Vi är ju alla ambassadörer och har alla ett gemensamt ansvar för lyfta fram fördelarna med livet här för andra som ännu inte upptäckt det. Känner du att du vill bidra lite extra så ta gärna kontakt med oss så att även din berättelse kan spridas till fler. Hjälp gärna till att dela berättelserna i era kanaler. Ni hittar dem via länken www.gullspang.se/livskvalitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gullspångs kommun i sociala medier

Vi vill gärna informera om allt som är på gång så följ gärna Gullspångs kommun i sociala medier. Vi finns på flera sidor på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. För att se vilka olika sidor som finns att följa så besök www.gullspang.se/socialamedier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för en uppdaterad lista. Förutom sociala medier så finns vår hemsida samt möjlighet att få detta nyhetsbrev för näringslivet skickat till sig via mail. Anmäl dig till nyhetsbrevet via denna länk www.gullspang.se/nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

God Jul & Gott Nytt År!

Sidan senast uppdaterad: