Etablera dig vid E20

Gullspångs kommun har mark för företagsetableringar i mycket bra läge vid E20 i Hova.

Kommunen gränsar till Sveriges största insjö, Vänern och i Otterbäcken finns en naturlig djuphamn som ingår i Vänerhamn AB. Våra två största tätorter, Hova och Gullspång ligger båda strategiskt längs de vältrafikerade vägarna E20 respektive riksväg 26 och länsväg 200. Inom 45 minuters restid finns tre universitet/högskolor; Skövde, Karlstad och Örebro.

Läs mer om ledig mark och lokaler i Gullspångs kommun

Sidan senast uppdaterad: